Бизнеса план
Содержание страницы

Как да напишем бизнес план [ 8 стъпки + темплейт ]

Как да изготвим бизнес план – стъпка по стъпка…

В следващия постинг ще се опитам да представя, как да създадем добър бизнес план, стъпка по стъпка. Преди да продължим е необходимо да уточним нещо важно: няма единна и оптимална структура на бизнес плана. Всеки бизнес проект е различен и изисква собствен бизнес план. Нещо повече – за да избегнат използването на готови бизнес планове от интернет много български банки разработиха собствена структура на бизнес плана и искат инвеститорите кандидатстващи за финансиране да използват тяхната форма. Но, все пак, нека да изведем основната структура на бизнес планирането. Кои са основните стъпки в този процес?

1. Създаване на съдържание и индекс на страниците и графиките в бизнес плана.

Не прескачайте тази стъпка в бизнес планирането. Бизнес плана се разглежда от множество специалисти в различни области. Позволете им да могат бързо да намерят точно онази информация, която се отнася за тях.

2. Бързо въведение в бизнес плана.

Просто опишете за какво се отнася Вашия проект. Не пишете в детайли, няма смисъл. Накратко, буквално до три страници опишете, какво имате намерение да правите, как ще го направите, какво очаквате да се получи, като резултат. В 90% от случаите целта на предаването на бизнес план е искане на заем. Бъдете директни – пишете, колко точно пари искате, за какъв период, каква лихва очаквате да Ви предложат, за какво ще ги използвате предоставените средства. Представете си, че сте поканени в банката на кредитен съвет и искат от Вас 5-10 минутна презентация на бизнес плана. Ами напишете я тази презентация в тази част.

Съвет от практиката: За тези, които имат “дар слово” – направете тази част от бизнес плана да звучи “по-ентусиазирано”.

Това е първата част, която ще бъде прочетена от Вашия бизнес план. Първото впечатление е важно, инвеститорите и банките също имат емоции, покажете им, че сте ентусиазирани за този бизнес план.

3. Описание на бизнес плана.

Това е момента да въведете читателя в своя бизнес план. Съветвам Ви да впишете следното в тази част на Вашия бизнес – план:

 • Мисия: Опишете в 2-3 изречения Вашата мисия, основните бизнес принципи, които спазвате по своя път към постигане набелязаните цели в бизнес-плана.
  Бизнес-философия: Защо е толкова важен за Вас, точно този бизнес ?
 • Програма на бизнес плана: Програмата включва цели и под-цели. Целите са онази точка на бизнес картата, в която искате да се позиционирате в дългосрочен план. Подцелите са междинните точки, заложени в бизнес плана, върху които планувате да стъпвате, докато достигнете до генералната си цел.
 • Описание на индустрията: Опишете индустрията, за която е бизнес – плана. Дайте пълно описания, дайте информация за основните играчи, реализираните обеми. Дайте ретроспективна информация, т.е. информация и за минали години. Какъв е обема на пазара през последните нянколко години? Какъв е ръста/спада в целия обем на пазара? Ако не знаете целия обем на пазара, изчислете общия реализиран обем от Вашите 5 най-долеми конкуренти. Какво е отношението на правителството към този бизнес? Има ли пречки пред навлизането на пазара? Необходими ли са лицензи за да навлезете, има ли разрешителен и/или регистрационен режим на участниците в този пазар?
 • Кои са силните и слабите страни на участниците в пазара. Не правете SWOT анализ тук, не му е мястото тук в бизнес плана.Направете един бърз анализ на индустрията, кои са силните и слабите страни в момента на основните играчи в индустрията? С какво Вие се различавате от основните играчи?С какво Вашата бизнес-стратегия е по-добра от общо-следваната в този бизнес-сегмент? Къде е Вашата “point of difference” за този пазар?
 • Кои стои зад проекта? Дайте информация за себе си ? Кой сте Вие? Дайте своята пълна професионална биография. Имате ли технически опит в този бизнес ?Вие ли ще бъдете мениджър на проекта или само инвеститор? Имате ли други успешно завършени проекти зад гърба си? Опишете ги ?Дайте пълна информация за фирмите, в които участвате. Били ли сте в последните години член на управително тяло на компании обявени в несъстоятелност? Покажете, че сте сериозен, че може банката/инвеститорите да Ви поверят парите си.
 • Юридическа информация : Имате ли готова фирма или ще основете нова, специално за обслужване този бизнес план ? Ако имате дайте информация: БУЛСТАТ, адрес на управление и регистрация, приложете финансовите отчети за последните 3 години на Вашата фирма.

>>> От тук можете да свалите примерен бизнес план

Важното е винаги да си задавате въпроси като:

 • Как да направя бизнес план според собствените си предпочитания?
 • Необходимо ли е да включвам всички съпки към плана ми или мога да го пригодя според бизнеса ми?

4. Продукти и услуги.

Дайте пълна информация за продукцията, която предлагате на пазара. Бъдете детайлни ! Не е необходимо да разкривате в подробности технологичните схеми на производство, но е хубаво заедно с технолозите да прикачите към приложенията все пак някакви спецификации. Дайте асортимента. Хубаво е да приложите снимки, само че не тук, а в края на Вашия бизнес-план, в раздела с приложенията. Ако нямате производство – опишете услугите, които предлагате в детайли. Отново дайте асортимент. Опишете начина, по който калкулирате цената.

5. Маркетингов план.

Както Вашия бизнес няма да е пълен без финансов план, така и всеки бизнес план е непълен без маркетингов план. Маркетинговия план описва всяка стъпка в системата на “опазаряването” на продуктите Ви, на процеса от излизането от склада /в случай, на производство/, таргетиране към клиентите, предлагане на клиента, промоции, начин на задоволяване нуждите на клиента, обслужване на продажбите, маркетингов микс и т.н. С предварителната уговорка, че аз самия не съм маркетолог, а финансист, нека все пак изведа основните, задължителни параметри, които се съдържат в маркетинговия план:

  Проучване на пазара: Първата стъпка, без която не можете да продължите. Пазараното проучване ще Ви даде базата данни, суровия материал, от който в последствие ще изградите маркетинговия план. Пазарното проучване следва да отговори на въпросите: Какъв е обема на пазара? Какви движенията в обема на пазара? На колко се изчислява търсенето в момента, на колко се изчислява предлагането в момента? Има ли свръх предлагане или недостиг ? Какви са очакванията за бъдещия обем на пазара, достигнат ли е потенциала на пазара, на колко се равнява потенциала на пазара? Има ли бариери пред навлизането на нови компании в пазара: технологични, финансови, юридически, административни, политически? Ако има такива бариери – сме ли в състояние да ги преодолеем ? Има ли административни регулации – лицензии, регистрации, квоти и субсидии? Стъпки как да изготвим добър бизнес план за нашия бизнес

След като сте открили отговорите на тези въпроси, следва най – важния въпрос : Какъв е пазарния дял, на който ние можем да разчитаме, какъв е потенциалния обем, който можем да реализираме, т.е. трябва да изведем прогнози за продажбите?

 • Продукти: Тази част на бизнес-плана дава информация за нашите продукти, ползите които носят за потребителите, потребностите които задоволяват, начина по който ги задоволяват, разликата в ползите за потребителя, които носят спрямо останалите продукти на пазара.
  Клиенти: Идентифицирайте клинтите потребяващи Вашите услуги. Изведете основните им потребителски навици. Изведете потребителските профили. Класифицирайте ги по признаци. Таргетирайте ги, кои са Вашите основни таргети по бизнес плана? Опишете в детайли потребителското поведение на основните Ви таргети. Опишете очакванията Ви за потребителското поведение на таргетите за в бъдеще.
 • Конкуренция: Пълно и детайлно проучване на конкуренцията, идентифициране на основните конкуренти, техните реализирани обеми. Задължително изготвяне и поместване на конкурентен анализ спрямо 5-те идентифицирани, като “основни” конкуренти.
 • Стратегия: Пълно описание на промоционалната политика, как ще достигнем до клиентските таргети, как ще ги накараме да научат за нашия продукт, как ще им покажем ползите, които потреблението на нашите продукти носи за тях? Ще рекламираме ли? Къде ще рекламираме: радио реклама, телевизионна реклама, печатна реклама, интернет реклама, външна реклама, нетрадиционни форми на реклама ? Даване информация за промоционалния бюджет в лева, разпределяне на бюджета по типове реклама, медии и тайминг на изразходване на средствата.
 • Ценообразуване:Каквото и да става – говорим за пари ! Дайте информация за цените на своите продукти, как ценообразувате, каква е Вашата цена сравнена с тази на основните конкуренти? Защо е цената на Вашата продукция е по-висока от тази на отаналите? Защо е по-ниска?
 • Локация: Не пропускайте да опишете тази част, важно е! Защо предлагате тази локация в бизнес-плана? Върху какви данни стъпвате? Правено ли е проучване с количествени данни за тази локация? Каква методология сте използвали в проучването Ви?
 • Дистрибуционни канали: Опишете в детайли каналите за дистрибуция, които ще ползвате в бизнеса си? Опишете как точно ще реализиратте продукцията – директно, през интернет, с посредници по веригата, продажби на дребно, продажби на едро? Агенции, доставчици? Информация по тези точки, задължително следва да присъства в бизнес – плана.
 • Прогнози за продажбите: Прогнозирането на продажбите е една от най-трудните операции в бизнеса и дори опитни търговски директори отказват да го правят. Разбира се, има конкретни случаи, когато е лесно да се прогнозират продажбите – например когато, имаме осигурени дългосрочни предварителни договори с клиенти за изкупуване на продукцията ни. Доскоро в строителството голяма част от площите се продаваха ”на зелено” още преди да е започнало реално строителството… Въпреки това бизнес план без прогнози за продажбите, не е никакъв бизнес план ! Все пак има някои количествени методи и техники, които биха могли да се използват за прогнозирането на продажбите в бизнес плана. За тях ще пиша в отделен постинг… Другия начин е да използвате маркетингови и търговски консултантски фирми, които да извършат прогнозирането вместо Вас… Но прогнози за продажбите трябва да има…Аз лично, на кредитен съвет никога не бих гласувал за бизнес план без детайлни прогнози за продажбите…
 • 6. Оперативен план.

  Тук е местово в бизнес плана, където следва да покажете, че познавате спецификата на бизнеса, за който пишете бизнес плана. Дайте достатъчна информация за:
  По отношение технологичните процеси:

  • за производствения процес, технологията на производство;
  • контрол на качеството;
  • система за планиране на запасите;
  • система за планиране на доставките;
  • управление складово стопанство;
  • система за обслужване на клиентите;

  По отношение локацията:

  • позициониране;
  • площ;
  • планировка – планировката е процес на максимлно ефективно разпределение на машините и съоръженията вътре в пространството, така щото да се осигури максимално
  • производителност в процеса на работа и съкращаване времето на движение на суровините между отделните взена в технологичния процес.

  По отношение персонала:

  • избройте длъжностите във Вашия бизнес план…
  • ако дадете карта на дейностите в бизнеса ще увеличи тежеста на Вашия бизнес план;
  • ако имате избрани хора, за ключовите позиции: директори, мениджъри, инженери, технолози е хубаво да вмъкнете детайлна информация за техния професионален опит;

  По отношение доставчиците и склад:

  Избройте основните доставичици. Ако имате сключени дългосрочни договори с тях е хубаво да ги приложите към бизнес плана. Ако в договорите има конфеденциална търговска информация, не ги прилагайте към бизнес плана, но сдайте основните параметри по тях: срокове, количества и т.н. Планирането на доставките е изключително важно за успеха на бизнес плана, така че ако имате дългосрочни договори с доставчиците – не го крийте в бизнес плана.
  колко време ще стоят суровините и материалите в склада преди да влязат в производство? Колко време стои готовата продукция в склада преди да премине към дистрибуция?

  7. Мениджмънт, организация и администрация;

  • опишете организационно-управленската сис структура;
  • опишете банката с която желаете да работите;
  • опишете още веднъж техническия и инвестиционен опит на инвеститорите и мениджърите стоящи зад бизнес плана;

  8. Финансов план

  За каквото и да се отнася бизнес плана накрая всичко опира до пари. Финансовия план е задължителна част от бизнес плана. Не можете да предадете бизнес план без финансов план включен в него. Финансовия план е финансовата, количествената “архитектура” на бизнес плана. Финансовия план се състои от разчети за всяка отделна част в бизнес плана. Всички разчети накрая се обединяват във финансови отчети и инвестиционни анализи. Целта на финансовия план е количественото остойностяване на Вашия бизнес план. Задължително финансовия план, като част от бизнес плана трябва да съдържа информация за:

  • приходите от продажби;
  • себестойността на продажбите;
  • оперативните разходи;
  • извънредните разходи;
  • вземанията от клиенти;
  • задълженията към доставчици;
  • движенията в стоки, материали, суровини и готова продукция;
  • капиталовите разходи;
  • разходите за амортизации;
  • разходите за труд и осигуровки;
  • капиталовата структура;
  • стойността на привлечения капитал;
  • разходите за лихви и съставяне на детайлни погасителни планове;
  • ликвидността и паричните потоци;
  • данъците; данъчни активи и данъчни пасиви;
  • планиране на ДДС; Обикновено се търси моментална регистрация по ДДС с цел приспадане на разходите по ДДС по капиталовите разходи през първата година;
  • изготвяне Отчет за приходите и разходите /ОПР/
  • изготвяне Отчет за паричните потоци /ОПП/
  • изготвяне на Счетоводен баланс /СБ/
  • изготвяне на отчет за собствения капитал /ОСК/
  • изготвяне на инвестиционни анализи: период на изкупуване на инвестицита, дисконтиран период на изкупуване на инвестицията, доходност за инвеститорите; вътрешна
  • нормана възвращаемост на инвестирания капитал; коефициент за възвращаемост на капитала /return of equity ROE/

  9. Приложения

  В последната част се прилагат копия от различни документи, които удостоверяват написаното в бизнес плана:

  1. сключени договори;
  2. договори за открити акредитиви в полза на предприятието;
  3. информация за предварително сключени фючърсни сделки за продажба на готовата продукция;
  4. банкови гарнации от трети банки на бъдещите клиенти, издадени в полза на инвеститорите в проекта удостоверяващи ликвидноста на проекта;
  5. професионални автобиографии;
  6. актуални състояния издадени от Търговски регистър към Агенция по вписванията;
  7. удостоверения за липса на задължения издадени от Националната Агенция по Приходите /НАП/
  8. други документи, които се изискват от банката и/или инвеститорите, пред които се кандидатства с проекта.

  Бизнес-план вендингового бизнеса

  Опубликовал: admin в Предпринимателю 11.12.2018 0 11 Просмотров

  Основные рекомендации по составлению бизнес-плана для вендинга

  Вендинг как вид предпринимательства подразумевает продажу самых разнообразных товаров посредством торговых автоматов. Это могут быть сэндвичи, батончики, напитки, сигареты и множество иной продукции. Так как подобная услуга является достаточно востребованной, то при грамотно составленном бизнес-плане вендинга вполне можно развить успешный бизнес.

  Основной концепцией бизнес-плана вендингового бизнеса является обеспечение студентов, работников офисов, пассажиров и других людей свежеприготовленным кофе, различными сладостями и т.п. Существуют также вендинг-пиццаматы, вендинг-солярии, а также аппараты, которые готовят ароматные буритос. Отнести к такому виду бизнеса можно и кабинки, производящие моментальные фото, выдающие одноразовые бахилы в больницах аппараты, копировальные киоски.

  К основным особенностям вендинговой деятельности стоит отнести следующее:

  • Такая форма деятельности на рынке является достаточно новой.
  • У подобного бизнеса практически отсутствует конкуренция, что позволит в короткие сроки получить существенную прибыль.
  • Вендинг имеет большие перспективы для развития, что позволит со временем увеличить масштабы дела.

  В сравнении с другими видами деятельности бизнес-план вендингового бизнеса имеет ряд отличительных черт:

  • Не требует аренды либо приобретения помещения для организации деятельности.
  • Нужно приложить определенные усилия для поиска и привлечения потенциальных клиентов, которые будут заинтересованы в вендинговых услугах.
  • Для такой деятельности не требуется нанимать персонал, так как работа аппаратов осуществляется исключительно в автоматическом режиме.
  • Вся ответственность и контроль над предприятием ложится на плечи самого предпринимателя.

  Опираясь на все эти особенности, и следует составлять бизнес-план.

  Основные рекомендации по составлению бизнес-плана детского сада

  Чтобы подобрать оптимальное направление в вендинговом бизнесе, потребуется провести ряд следующих мероприятий:

  • Выполнить детальный анализ рынка, благодаря которому можно точно определить оптимальную нишу для начала деятельности.
  • Изучить имеющуюся информацию о конкурентах, а также инфраструктуру местности, в которой будут устанавливаться аппараты.
  • Подробно узнать об опыте операторов, которые применяют вендинговое оборудование.
  • Тщательно продумать место, в котором будут располагаться автоматы: чем оно многолюднее, тем на большую прибыль можно рассчитывать.
  • Детально рассмотреть идею об одновременном применении разных автоматов. Не стоит недооценивать востребованность аппаратов, продающих продукцию для контрацепции, а также игровых автоматов.

  Лучше всего, чтобы закупкой оборудования для вендингового бизнеса занималась компания, которая имеет существенный опыт в подобной деятельности. Это очень важно, так как именно от качества и эффективности оборудования будет напрямую зависеть успешность всего дела. Также нелишним будет заранее подумать и о поставщиках запасных деталей, ведь автоматы представляют собой разновидность техники, которая рано либо поздно выходит из строя.

  Особого внимания заслуживает обслуживание аппаратов, которое касается не только процесса их эксплуатации, но и дальнейшего ремонта и настройки.

  Рекомендации по составлению бизнес-плана швейного производства

  Так, под обслуживанием вендинговых аппаратов подразумеваются следующие манипуляции:

  • Своевременное обеспечение оборудования расходными материалами.
  • Выполнение инкассаций, которые на протяжении недели должны осуществляться хотя бы один раз.

  Стоимость одного кофейного аппарата, который без поломок на протяжении длительного времени сможет готовить действительно качественный напиток, может составлять около 110 000 рублей. Ориентируясь на такую цену, можно сказать, что подобный агрегат сможет окупиться уже в первые полгода своей работы.

  Примерно ежемесячные расходы будут выглядеть следующим образом:

  • Оплата аренды торговой площади, на которой будет устанавливаться оборудование, – ежемесячно от 1 000 рублей.
  • Закупка необходимого сырья (одноразовая посуда, чай, кофе, сливки и молоко в сухом виде, вода, шоколад) – около 18 000 рублей.
  • Оплата счетов за коммунальные услуги – в пределах 2 000 рублей.
  • Плата за постоянное обслуживание техники – около 1 000 рублей.

  В итоге общие расходы на содержание одного кофейного аппарата будут составлять сумму в пределах 22 000 рублей.

  Если бизнес-план по вендинговым аппаратам был составлен грамотно и с учетом рекомендаций, то работа всего одного аппарата сможет окупиться уже в первые 6 месяцев. При использовании большего количества оборудования и при более тщательном подходе эти сроки можно сократить.

  Бизнес-план по производству пластиковых окон

  В этом материале:

  Несмотря на то что пластиковые окна давно пользуются популярностью, по статистике менее половины населения избавилось от старых деревянных стеклопакетов. Постоянно растущий спрос делает востребованным бизнес по производству пластиковых окон. Кроме того, наряду с окнами на том же оборудовании можно производить оконные блоки и двери, расширив тем самым ассортимент продукции. Далее мы рассмотрим особенности этого бизнеса, приведем бизнес-план производства пластиковых окон и коснемся финансовой стороны вопроса.

  Особенности и актуальность бизнеса

  Производство пластиковых окон, по сути, представляет собой сборку стеклопакетов из различных комплектующих. Это позволяет создавать на одном и том же оборудовании окна с различной конфигурацией и относящиеся к разной ценовой категории. Таким образом, можно охватить большую целевую аудиторию. Последнею в основном составляют владельцы домов и квартир. Предприятия и организации покупают окна гораздо реже.

  Плюсы и минусы бизнеса

  Производство окон из ПВХ имеет ряд достоинств:

  • высокая рентабельность;
  • востребованность услуги;
  • возможность предоставления большого ассортимента продукции без увеличения затрат на оборудование;
  • возможность оказания дополнительных услуг, таких как замер, доставка и установка пластиковых окон.

  Вместе с тем бизнес имеет и некоторые недостатки:

  • большие затраты на организацию производства и сбыт готового товара;
  • высокая конкуренция, так как рентабельность привлекает многих предпринимателей;
  • сезонность бизнеса – в зимний период уровень продаж сокращается;
  • необходимость гарантийного обслуживания продукции, чтобы она была конкурентоспособной.

  Характеристика и конструкция окон

  Пластиковые окна представляют собой конструкцию, которая состоит из следующих элементов:

  • профиль – основными характеристиками является количество камер, форма и ширина;
  • стеклопакет – также может содержать несколько камер;
  • фурнитура – качество зависит от материала, из которого она выполнена.

  По способу открывания все пластиковые окна делятся на несколько типов:

  • распашные односторонние – классический вариант, при котором створки открываются внутрь;
  • распашные двусторонние – более универсальные, так как открываются и внутрь, и наружу;
  • откидные – открываются в горизонтальной плоскости;
  • гармошка – состоят из нескольких узких створок, которые при открытии складываются гармошкой;
  • купе – сдвигаются в сторону по направляющим аналогично дверям-купе.

  Также важным параметром окон является светопропускная способность, которая зависит от двух основных факторов:

  • марки стекла – разные типы стекол способны пропускать разное количество света;
  • ширины профиля – чем уже профиль, тем больше площадь остекления.

  Технология производства

  Как правило, производители окон не изготавливают составляющие элементы сами. Поэтому технология производства представляет собой сборку, которая осуществляется в такой последовательности:

  1. обрезка профилей по заданным размерам и зарезка углов;
  2. обрезка и установка усиливающих элементов в профили;
  3. фрезеровка сливов;
  4. сварка коробки из профилей;
  5. зачистка углов, которая подразумевает удаление лишнего пластика;
  6. монтаж перемычек;
  7. наклеивание внутренних уплотнителей;
  8. изготовление внутренней створки по той же схеме;
  9. обрезка стекол;
  10. изготовление стеклопакетов путем склеивания двух стекол и спейсеров между ними;
  11. монтаж фурнитуры и установка стеклопакетов.

  Оценка рисков и конкурентов

  Владелец бизнеса по производству пластиковых окон может столкнуться со следующими рисками:

  • демпинг цен со стороны крупных компаний;
  • повышение стоимости перевозок и комплектующих;
  • зависимость от поставщиков;
  • падение спроса.

  Наиболее серьезной проблемой является высокая конкуренция, которая приводит к снижению спроса. Также снизить прибыль может демпинг цен со стороны крупных компаний. В какой-то степени преодолеть эти негативные факторы позволяет уникальное торговое предложение. Это может быть более широкий ассортимент, чем у конкурентов, бесплатная доставка, более длительный срок гарантийного обслуживания, более качественная фурнитура и т. д.

  Регистрация предпринимательской деятельности

  Как и любую другую предпринимательскую деятельность, бизнес по производству пластиковых окон необходимо зарегистрировать. Выбор вида регистрации зависит от того, насколько крупным планируется будущее дело.

  Выбор схемы налогообложения и коды ОКВЭД

  Если вы собираетесь открыть небольшое предприятие, имеет смысл зарегистрировать бизнес как ИП. Под небольшим предприятием следует понимать цех площадью 50–80 квадратных метров и штат сотрудников до 50 человек. Чтобы открыть крупный бизнес по производству пластиковых окон или получить займ, необходимо регистрировать предприятие как ООО.

  Регистрируя предприятие, нужно выбрать такие коды ОКВЭД:

  • 25.2 — изготовление пластиковых изделий;
  • 25.21 — изготовление пластиковых профилей, труб и некоторой другой продукции;
  • 25.23 – изготовление пластиковых изделий, применяемых в строительстве;
  • 25.24.9 – оказание услуг, связанных с изготовлением пластиковых деталей.

  Документы

  Регистрация ИП требует наличия следующего пакета документов:

  • квитанция об уплате ГП;
  • заверенное заявление, составленное по форме Р21001;
  • заявление о переходе на УСН либо ЕНВД;
  • ксерокопия страниц паспорта.

  Для регистрации ООО необходимо подготовить следующий пакет документов:

  • заявление, составленное по форме Р11001;
  • устав общества;
  • квитанция, подтверждающая уплату ГП;
  • копии паспортов учредителей;
  • решение о создании ООО;
  • заявление о переходе на УСН либо ЕНВД.

  Обратите внимание! Согласно закону, сумма уставного капитала должна составлять не менее 10 000 рублей.

  Организационный план

  План по организации производства содержит следующий порядок действий:

  1. поиск помещения;
  2. подготовка оборудования;
  3. подбор персонала.

  Каждый шаг имеет свою специфику, которую нужно учитывать при организации бизнеса.

  Выбор помещения

  Для производства пластиковых окон желательно иметь два помещения – для изготовления окон, а также для продаж, где можно будет принимать клиентов. Желательно, чтобы офис располагался в центре или возле транспортной развязки. Цех может находиться за городом, в таком случае съем помещения обойдется несколько дешевле.

  Если планируется выпускать за смену 15–20 окон, помещение должно отвечать следующим требованиям:

  • площадь не менее двухсот квадратных метров;
  • наличие отопления;
  • эффективная вентиляция;
  • наличие сети с напряжением 380 В;
  • хорошее освещение рабочих мест.

  На перспективу желательно иметь помещение с большей площадью.

  Перечень оборудования

  Для изготовления пластиковых окон понадобится такой набор оборудования:

  • торцовочные пилы;
  • дренаж-станки;
  • пилы по металлу;
  • шуруповерты;
  • фрезерные станки (торцевые и копировальные);
  • оборудование для зачистки;
  • станки для пайки;
  • оборудование для резки штапиков;
  • стеклорезы.

  Совет! Наиболее качественным считается немецкое оборудование, но оно и самое дорогое. Чтобы сэкономить, можно поискать в продаже б/у станки.

  Персонал

  Для организации производства окон ПВХ потребуется следующий штат сотрудников:

  • один технолог на смену;
  • 3 оператора;
  • кладовщик;
  • бригада из 2–3 человек для выезда на объект (снятие замеров, установка окон);
  • бухгалтер;
  • 2 менеджера по обслуживанию клиентов.

  Если вы не планируете самостоятельно контролировать работу предприятия, понадобится еще и директор.

  Рекламная кампания и способы увеличения продаж

  Продвигать продукцию помогут следующие меры:

  • реклама в местных газетах;
  • размещение информации на досках объявлений в интернете;
  • создание сайта предприятия;
  • раздача буклетов и листовок;
  • заключение договоров со строительными фирмами.

  Совет! Привлечь клиентов в зимнее время, когда уровень продаж сильно падает, помогают всевозможные акции и скидки.

  Финансовый план

  Вложения в бизнес

  Открытие цеха требует следующих вложений в рублях:

  • станок для пайки – 415 000;
  • оформление документов, включая получение разрешений от различных служб – до 100 000;
  • двухголовочная пила – 375 000;
  • оборудование для зачистки – 225 000;
  • фрезерный станок-копир – 110 000;
  • пила для резки штапиков – 100 000;
  • фрезерный станок торцевого типа – 30 000;
  • дренаж-станок – 90 000;
  • оборудование для резки металлических элементов – 10 000.

  Итого: 1 480 000 руб.

  Текущие расходы

  Ежемесячно затраты на бизнес в рублях будут составлять:

  • материалы – 3 млн 182 тыс.;
  • аренда помещения – 50 000;
  • коммунальные расходы – 25 000;
  • выплата зарплаты – 150 000;
  • налог на прибыль – примерно 198 600

  Итого: 3 605 600 руб.

  Подсчет прибыли и рентабельность бизнеса

  Доход в месяц составит 20 единиц продукции*22 рабочих дня (смены)*10 000 руб. = 4 400 000 рублей. В результате чистая прибыль равняется 4 400 000 — 3 605 600 = 794 400. Рентабельность при таких доходах составляет 18,05%.

  Согласно приведенному выше плану, бизнес окупит себя менее чем через год. Оказание дополнительных платных услуг, таких как установка окон, позволит сократить этот срок. Единственное, в погоне за прибылью нельзя забывать о конкуренции, от которой исходит основная угроза предприятию.

  Бизнес план пивного магазина

  Бизнес план пивного магазина — пошаговое планирование + финансовые расчеты + необходимое оборудование + 3 потенциальных риска такого бизнеса.

  Капитальные инвестиции: 460 000 рублей.
  Окупаемость: 7-12 месяцев.

  Спрос на пиво существует во всем мире, но некоторые страны особенно почитают данный напиток.

  В их числе и Россия, где по статистике употребляют всего в 2,5 раза меньше пива, чем поклонники пенного напитка чехи и немцы.

  Качество бутылочного пива оставляет желать лучшего, да и большим разнообразием вкусов не отличается.

  Вследствие этого настоящие ценители и гурманы, которые ценят пиво за вкусовые качества, все больше предпочтения отдают разливному пиву.

  Такая подача напитка возможна только в пабах, кафе, барах или специализированных пивных магазинах.

  Это делает бизнес план пивного магазина востребованным документом среди новичков и акул предпринимательского дела.

  Выделить целевую аудиторию потребителей трудно, ведь побаловать себя вкусным напитком готов каждый второй совершеннолетний человек.

  Но все же «ядро» составляют мужчины 25-50 лет, преимущественно офисные работники.

  Преимущества и недостатки пивного магазина

  Очевидно, что у любой идеи бизнеса есть свои слабые стороны и мощные достоинства.

  Предпринимателю важно знать о них и суметь оценить, станут ли они препятствием в его случае.

  Бизнес план пивного магазина: планирование

  Интересный факт:
  Пиво является одним из старейших в мире приготовленных напитков, датируется началом эпохи неолита или 9500 годом до нашей эры

  Основная задача, для которой составляют бизнес план пивной точки – это даже не получение кредитных средств или инвестиций на открытие дела.

  Документ нужен для планирования того, какие этапы придется пройти до открытия магазина, сколько времени это займет и что за риски могут стать помехой продвижения бизнеса.

  Рассмотрим основные разделы, которые помогают начинающему бизнесмену построить схему организации и развития пивного магазина.

  Необходимые документы для пивного магазина

  Список документов, которые нужны для пивного магазина, зависит от места расположения ТТ.

  Если вы открываете точку в отдельном здании, потребуются:

  • Предприниматель должен зарегистрировать ИП или ООО. У каждого варианта есть преимущества и недостатки.
  • Если помещение арендуется, необходимо заключить с владельцем договор установленного образца.
  • СЭС и Госпожарнадзор должны будут оценить помещение и выдать свои заключения, которые разрешают магазину работать.
  • Заключение от Роспотребнадзора.
  • Договоры также заключаются со всеми сотрудниками торговой точки.
  • В магазине должен быть кассовый аппарат с разрешительными документами.

  В случае если место для пивного бизнеса вы арендуете в ТЦ или супермаркете, получением разрешений занимаются владельцы сдаваемых площадей.

  Однако предпринимателю в таком случае нужно получить разрешение на то, чтобы торговать пивом.

  Торговля пивом на улице может осуществляться только по разрешению местных органов власти.

  Требования СЭС и Госпожарнадзора к торговой точке

  Бизнес нельзя открыть без получения соответствующих разрешений.

  Необходимые этапы подготовки помещения и их реализация должны быть внесены в бизнес план пивного магазина.

  Предприниматели, игнорирующие эти правила, рано или поздно столкнуться с проверками, которые повлекут огромные штрафы.

  Для новичков такой риск может стать фатальным и привести к закрытию точки.

  Публикации

  Бизнес план — что это и для чего нужен?

  Бизнес план — это то, с чего, по хорошему счету, нужно начинать любой вид бизнес деятельности. Какие бы гениальные идеи для бизнеса не посетили предпринимателя, первое, что необходимо сделать, начиная новое дело — составить бизнес-план. Зачастую, в порыве энтузиазма или по неопытности, молодые бизнесмены пренебрегают этой задачей, считая ее лишней тратой времени и сил. Действуя по принципу: вижу цель — не вижу препятствий. И только, когда их бизнес идеи сталкиваются с реальностью, переходя из области умозрительных размышлений к практической реализации, оказывается, что в реальности не все так просто, как казалось изначально.

  И хотя, бизнес-план не является 100% гарантией того, что ваш бизнес «взлетит». А мировая история предпринимательства знает примеры, когда бизнес идеи изначально были настолько успешные, что даже без предварительной проработки и планирования проекта, бизнес достигал значительных высот. Если вы не Билл Гейтс, Стив Джобс, Ларри Пейдж или Сергей Брин, Уорен Баффет или Джорж Сорос, и вообще, ваша фамилия не то, что не всходит в ТОР100 мирового Форбс, а даже не мелькает в национальном «хит-параде» олигархов, берите ручку и пачку бумаги или садитесь за ноутбук и начинайте составлять свой бизнес-план.

  Бизнес-план — что это?

  Бизнес план — это зафиксированный в письменном виде комплекс мероприятий по планированию, анализу, учету и оценке деятельности в бизнесе, а также определению необходимых ресурсов, доходов и затрат, прогнозированию рисков и фиксированию временных графиков для достижения поставленной цели.

  Другими словами, бизнес-план — это своеобразная «дорожная карта» для предпринимателя, когда он хочет попасть из точки «А» в точку «Б». В мире и экономике существует большое разнообразие определений бизнес плана. В данном случае, не столь важна конкретная терминология, сколько реальное понимание и практическое использование этого процесса для бизнеса. Бизнес план должен давать четкие ответы на вопросы: какую цель хочет достичь предприниматель? с помощью каких инструментов и способов он будет ее достигать? какие ресурсы необходимы для достижения цели? какие показатели доходов и расходов должны быть в процессе и в итоге? какие сложности, препятствия и риски могут возникнуть? какой график и последовательность действий? Или, если очень кратко, то бизнес план — это что, как, и когда должно быть сделано в бизнесе, чтобы достичь запланированного результата.

  Кому нужен бизнес план?

  Одно из самых больших заблуждений предпринимателей, когда они думаю, что «он все равно никому не нужен, а все, что мне надо, я и так знаю». Такой подход либо ведет вообще к отсутствию четкой бизнес стратегии и самого бизнес-планирования, либо к очень поверхностному отношению к этому процессу. И как следствие, к совершению ошибок, которые часто ведут к проблемам в бизнесе. В первую очередь, бизнес-план нужен самому владельцу бизнеса или автору бизнес идеи.

  Также, ошибочно думать, что бизнес-план нужен только собственнику или топ-менеджеру бизнеса. На самом деле, правильно составленный бизнес-план, должен включать в себя четкие показатели и инструкции для всех участников бизнеса. Начиная от основного бенефициара и заканчивая всеми ключевыми фигурами в бизнесе. Другими словами, для каждого существенного блока в бизнесе должен быть составлен свой бизнес-план, который будет определять их цели и стратегию. И все эти блоки планирования нижнего уровня, должны входить в один общий бизнес план, который будет определять генеральную стратегию деятельности предприятия.

  Кроме этого, бизнес-план еще играет очень важную роль для привлечения внешнего финансирования, поиска инвесторов или партнеров. Куда бы не пришел предприниматель, к частному инвестору или в кредитный отдел банка, первое, что попросят его предоставить, чтобы получить деньги, будет бизнес-план.

  Почему бизнес план должен быть записан?

  Любой бизнес-план обязательно должен быть записан. Неважно с помощью каких инструментов вы его составляете. Но в итоге, у вас обязательно должен быть письменно зафиксированный и финализированный документ. Запомните, если у вас нет письменного итогового документа — у вас нет бизнес-плана. Если в вашем документе записано не все, что нужно, и какую-то часть информации вы просто держите в голове или в другом месте — у вас нет бизнес-плана. Если ваши записи не содержат четких и исчисляемых в конкретных показателях данных, которые дают ответы на вопросы: что? (цель), как? (ресурсы, инструменты, способы) и когда? (сроки, этапы, графики) — у вас нет бизнес-плана.

  При этом, обратите внимание, что все показатели, которые возможно посчитать в деньгах, должны быть посчитаны и указаны в них. Например, мало просто указать количество персонала, вы должны посчитать какой будет фонд заработной платы. Мало описать потребность в помещении, вы должны посчитать затраты на аренду (или содержание, если помещение в собственности) и коммунальные затраты, связанные с этим помещением. И так далее… Если вы хотите действительно иметь реальный и грамотно составленный бизнес-план, он должен иметь очень глубокую детализацию и массу подробных расчетов. Понятно, что глубина детализации зависит от размера и стадии проекта, а также, целей, для которых составляется бизнес-план. Но в любом случае, он должен содержать конкретные и исчисляемые показатели и параметры, которые являются достаточными для определения выгодности и реалистичности главной цели проекта.

  Почему так важно иметь бизнес план в письменном виде? Этому есть несколько причин:

  • в процессе письменного составления и фиксации бизнес-плана, вы гораздо лучше понимаете и видите сильные и слабые стороны проекта. Человеческий мозг так устроен, что пока информация просто держится в голове в виде мыслей, ему кажется, что «все просто и понятно». А когда вы начинаете излагать эту информацию в письменном виде, стразу становится видно, чего вам не хватает и где необходима дополнительная детализация.
  • письменная фиксация бизнес-плана помогает упорядочить и структурировать имеющиеся данные и информацию.
  • человеческая память не самый надежный носитель информации. Для того, чтобы иметь действительно реальную «дорожную карту» и план действий, а не просто размышления на тему «как я веду бизнес», этот план должен быть зафиксирован.
  • собственник бизнеса является не единственным пользователем бизнес-плана. Для того, чтобы донести информацию до сотрудников и других участников бизнеса, а так же для переговоров с партнерами, инвесторами или кредиторами, вам нужно иметь готовый документ для предоставления.
  • бизнес-план должен содержать не только цель и способы ее достижения, а еще и четкие временные этапы и графики реализации. Письменный документ позволяет наиболее объективно контролировать выполнение сроков и показатели проекта.
  • только письменный итоговый документ будет материально демонстрировать идею проекта. Пока цель существует только у вас в голове — это просто «хотелка». Когда вы выразили своею бизнес идею в виде подробного и грамотно составленного бизнес-плана — это уже реальный шаг и действие, направленное на достижение цели. Кроме этого, бизнес идея, реализованная в письменном виде, намного лучше воспринимается и поддается всесторонней оценке.

  Какие виды бизнес планов бывают?

  Единой классификации видов бизнес планов, как таковой, не существует. В зависимости от целей, задач, и аудитории, для которых готовится бизнес-план, могут использоваться те или иные виды классификаций. Чаще всего, выделяют следующие виды бизнес-планов.

  Виды бизнес-планов по срокам планирования:
  • краткосрочные планы (до 1-3 года);
  • среднесрочные планы (3-5 лет);
  • долгосрочные или стратегические планы (более 5 лет).
  Виды бизнес-планов по типам целевой аудитории:
  • для сотрудников (внутренние бизнес-планы, которые составляются исключительно для внутреннего использования на предприятии);
  • для клиентов или партнеров (как правило носят больше характер презентации, показывающие общее направления и показатели бизнеса. Используются, например, для презентаций среди клиентов, партнеров и дилеров компании);
  • для инвесторов (бизнес-планы, направленные на привлечение инвестиций или инвесторов в проект);
  • для акционеров (планы для владельцев бизнеса);
  • для государственных органов (планы для различных государственных структур).
  Виды бизнес-планов по целям :
  • для привлечения финансирования (планы для инвестиционных проектов, для получения кредитования, на получение гранта );
  • для внутреннего использования (планы создания или развития бизнеса, новых направлений, продуктов и т.д.);
  • для внешнего использования (в некоторых особо крупных проектах, для создания новых продуктов/услуг или выхода на новые рынки, требуются не только внутренние бизнес-планы, которые связаны с этими процессами, а еще и планы для внешних различных контролирующих или разрешительных органов, когда речь идет о социально- или экономически-значимых проектах для больших территорий).
  Другие виды бизнес-планов :
  • экономический;
  • производственный;
  • маркетинговый;
  • организационный;
  • технический;
  • социальный;
  • образовательный и т.д.

  Как видно, многие из известных видов бизнес-планов частично пересекаются между собой. На самом деле, не так важно, какую классификацию вы будете применять, сколько соответствие бизнес-плана целям и задачам бизнеса. Например, при составлении инвестиционного бизнес-плана или плана для продажи бизнеса, потенциальных инвесторов будет волновать полнота данных, реалистичность и выгодность бизнес идеи, а не то, как вы назовете свой бизнес-план и как будете его классифицировать.

  В будущих публикациях, мы еще вернемся этой теме и подробно рассмотрим некоторые из видов бизнес планов, которые наиболее актуальные для бизнеса.

  Бизнес план — для чего он нужен?

  Также, как и с видами бизнес-планов, перечень целей и задач, под которые возникает необходимость составить бизнес план, очень обширный. Практически любой вид и направление деятельности в бизнесе требует планирования и оценки возможных результатов. По сути, бизнес-план — это и есть то самое, бизнес планирование. Просто в повседневной производственной и операционной деятельности, многие элементы бизнес-плана используются автоматически и не облекаются в форму бизнес-плана, т.к. этого не требует текущая задача. Если выделить основные ситуации, для чего нужен бизнес план, то можно сформулировать такой перечень.

  Основные цели и задачи составления бизнес-плана

  Цели бизнес-плана:
  • сформулировать и представить проект или бизнес-идею для привлечения финансирования. Бизнес план в виде инвестиционного проекта, заявки на кредитование, получения гранта или для привлечения инвесторов, всегда служит одной цели — получить деньги. Такой бизнес-план должен давать четкую аргументацию, почему в этот проект имеет смысл вкладывать деньги и какие выгоды получит будущий инвестор.
  • формализовать и закрепить план реализации основной стратегии бизнеса или его отдельных направлений. Составленный и проработанный бизнес-план является инструкцией для тех, кто его будет реализовывать. Точно также, как, например, при производстве какого-то устройства, инженеру нужна инструкция по сборке. Так и в бизнесе, для всех участников бизнес-процессов, необходимо иметь регламент и последовательность действий, для достижения результата.
  Задачи, которые помогает решать бизнес-план:
  • определить промежуточные и конечные цели деятельности бизнеса;
  • определить основные направления бизнеса: рынки, конкуренция, маркетинг, направления и сферы влияния;
  • закрепить основные стратегические и тактические способы и инструменты достижения целей;
  • определить и зафиксировать ключевые показатели и параметры оценки результативности бизнеса;
  • спрогнозировать доходы и расходы бизнеса (по сути, это должен быть P&L);
  • определить потребность в персонале и ключевые фигуры в компании;
  • выявить необходимые ресурсы для достижения цели и способы их получения;
  • распланировать график и очередность действий;
  • оценивать и контролировать процесс достижения целей;
  • спрогнозировать возможные риски и сложности, а также пути их преодоления;
  • оценить финансовое, техническое, производственное и др. состояние компании, а также имеющихся ресурсов компании, возможностям достижения целей бизнеса. Получить понимание о реалистичности и выполнимости поставленного плана.
  Бизнес-план должен давать четкое понимание и ответы на вопросы:
  • какая конечная цель проекта и что должен получить инвестор или владелец бизнес?
  • каким способом, с помощью каких инструментов и ресурсов будет достигаться цель бизнеса?
  • какие сроки и очередность реализации проекта?
  • какие ключевые показатели проекта или бизнес идеи?
  • какие риски и препятствия могут возникнуть при реализации проекта?
  • насколько реалистично и выполнимо достижение цели проекта или бизнес-идеи?

  Если составленный бизнес-план не дает четких ответов на эти вопросы, выраженных в конкретных цифрах, деньгах и показателях, а также, не позволяет с высокой степенью уверенности оценить реалистичность и выполнимость бизнес-идеи или проекта, то такой бизнес-план нельзя считать успешным или готовым к работе. По сути — это ключевой критерий оценки бизнес-плана. В этом случае, бизнес план либо подлежит доработке, либо вообще не принимается в силу его невыполнимости.

  Надеемся, что мы дали подробное и полезное для наших пользователей объяснение, что такое бизнес-план и для чего он нужен. Несмотря на то, что большинство этой информации, наверняка, известна многим предпринимателям, ее повторение никогда не бывает лишним. А для молодых бизнесменов всегда будет полезно начинать бизнес с правильных подходов.

  Раздел о Бизнес планах будет постоянной рубрикой на БизнесМаркет. В будущих публикациях мы подробнее рассмотрим различные виды бизнес планов, их структуру, содержание и как составить бизнес-план. Также, мы планируем периодически публиковать конкретные примеры бизнес планов для разных видов деятельности.

  Не забываете комментировать наши публикации и делитесь своим мнениям. Задавайте вопросы в нашем бизнес Клубе для предпринимателей и предлагайте свои темы для обсуждения. Пишите, пожалуйста, какие вопросы и темы будут наиболее актуальны и интересны для вас. А мы постараемся давать развернутые и подробные ответы, а также полезную информацию о бизнесе. Давайте больше общаться и обмениваться знаниями и опытом.