Бизнес план склад
Содержание страницы

Как да напишем бизнес план [ 8 стъпки + темплейт ]

Как да изготвим бизнес план – стъпка по стъпка…

В следващия постинг ще се опитам да представя, как да създадем добър бизнес план, стъпка по стъпка. Преди да продължим е необходимо да уточним нещо важно: няма единна и оптимална структура на бизнес плана. Всеки бизнес проект е различен и изисква собствен бизнес план. Нещо повече – за да избегнат използването на готови бизнес планове от интернет много български банки разработиха собствена структура на бизнес плана и искат инвеститорите кандидатстващи за финансиране да използват тяхната форма. Но, все пак, нека да изведем основната структура на бизнес планирането. Кои са основните стъпки в този процес?

1. Създаване на съдържание и индекс на страниците и графиките в бизнес плана.

Не прескачайте тази стъпка в бизнес планирането. Бизнес плана се разглежда от множество специалисти в различни области. Позволете им да могат бързо да намерят точно онази информация, която се отнася за тях.

2. Бързо въведение в бизнес плана.

Просто опишете за какво се отнася Вашия проект. Не пишете в детайли, няма смисъл. Накратко, буквално до три страници опишете, какво имате намерение да правите, как ще го направите, какво очаквате да се получи, като резултат. В 90% от случаите целта на предаването на бизнес план е искане на заем. Бъдете директни – пишете, колко точно пари искате, за какъв период, каква лихва очаквате да Ви предложат, за какво ще ги използвате предоставените средства. Представете си, че сте поканени в банката на кредитен съвет и искат от Вас 5-10 минутна презентация на бизнес плана. Ами напишете я тази презентация в тази част.

Съвет от практиката: За тези, които имат “дар слово” – направете тази част от бизнес плана да звучи “по-ентусиазирано”.

Това е първата част, която ще бъде прочетена от Вашия бизнес план. Първото впечатление е важно, инвеститорите и банките също имат емоции, покажете им, че сте ентусиазирани за този бизнес план.

3. Описание на бизнес плана.

Това е момента да въведете читателя в своя бизнес план. Съветвам Ви да впишете следното в тази част на Вашия бизнес – план:

 • Мисия: Опишете в 2-3 изречения Вашата мисия, основните бизнес принципи, които спазвате по своя път към постигане набелязаните цели в бизнес-плана.
  Бизнес-философия: Защо е толкова важен за Вас, точно този бизнес ?
 • Програма на бизнес плана: Програмата включва цели и под-цели. Целите са онази точка на бизнес картата, в която искате да се позиционирате в дългосрочен план. Подцелите са междинните точки, заложени в бизнес плана, върху които планувате да стъпвате, докато достигнете до генералната си цел.
 • Описание на индустрията: Опишете индустрията, за която е бизнес – плана. Дайте пълно описания, дайте информация за основните играчи, реализираните обеми. Дайте ретроспективна информация, т.е. информация и за минали години. Какъв е обема на пазара през последните нянколко години? Какъв е ръста/спада в целия обем на пазара? Ако не знаете целия обем на пазара, изчислете общия реализиран обем от Вашите 5 най-долеми конкуренти. Какво е отношението на правителството към този бизнес? Има ли пречки пред навлизането на пазара? Необходими ли са лицензи за да навлезете, има ли разрешителен и/или регистрационен режим на участниците в този пазар?
 • Кои са силните и слабите страни на участниците в пазара. Не правете SWOT анализ тук, не му е мястото тук в бизнес плана.Направете един бърз анализ на индустрията, кои са силните и слабите страни в момента на основните играчи в индустрията? С какво Вие се различавате от основните играчи?С какво Вашата бизнес-стратегия е по-добра от общо-следваната в този бизнес-сегмент? Къде е Вашата “point of difference” за този пазар?
 • Кои стои зад проекта? Дайте информация за себе си ? Кой сте Вие? Дайте своята пълна професионална биография. Имате ли технически опит в този бизнес ?Вие ли ще бъдете мениджър на проекта или само инвеститор? Имате ли други успешно завършени проекти зад гърба си? Опишете ги ?Дайте пълна информация за фирмите, в които участвате. Били ли сте в последните години член на управително тяло на компании обявени в несъстоятелност? Покажете, че сте сериозен, че може банката/инвеститорите да Ви поверят парите си.
 • Юридическа информация : Имате ли готова фирма или ще основете нова, специално за обслужване този бизнес план ? Ако имате дайте информация: БУЛСТАТ, адрес на управление и регистрация, приложете финансовите отчети за последните 3 години на Вашата фирма.

>>> От тук можете да свалите примерен бизнес план

Важното е винаги да си задавате въпроси като:

 • Как да направя бизнес план според собствените си предпочитания?
 • Необходимо ли е да включвам всички съпки към плана ми или мога да го пригодя според бизнеса ми?

4. Продукти и услуги.

Дайте пълна информация за продукцията, която предлагате на пазара. Бъдете детайлни ! Не е необходимо да разкривате в подробности технологичните схеми на производство, но е хубаво заедно с технолозите да прикачите към приложенията все пак някакви спецификации. Дайте асортимента. Хубаво е да приложите снимки, само че не тук, а в края на Вашия бизнес-план, в раздела с приложенията. Ако нямате производство – опишете услугите, които предлагате в детайли. Отново дайте асортимент. Опишете начина, по който калкулирате цената.

5. Маркетингов план.

Както Вашия бизнес няма да е пълен без финансов план, така и всеки бизнес план е непълен без маркетингов план. Маркетинговия план описва всяка стъпка в системата на “опазаряването” на продуктите Ви, на процеса от излизането от склада /в случай, на производство/, таргетиране към клиентите, предлагане на клиента, промоции, начин на задоволяване нуждите на клиента, обслужване на продажбите, маркетингов микс и т.н. С предварителната уговорка, че аз самия не съм маркетолог, а финансист, нека все пак изведа основните, задължителни параметри, които се съдържат в маркетинговия план:

  Проучване на пазара: Първата стъпка, без която не можете да продължите. Пазараното проучване ще Ви даде базата данни, суровия материал, от който в последствие ще изградите маркетинговия план. Пазарното проучване следва да отговори на въпросите: Какъв е обема на пазара? Какви движенията в обема на пазара? На колко се изчислява търсенето в момента, на колко се изчислява предлагането в момента? Има ли свръх предлагане или недостиг ? Какви са очакванията за бъдещия обем на пазара, достигнат ли е потенциала на пазара, на колко се равнява потенциала на пазара? Има ли бариери пред навлизането на нови компании в пазара: технологични, финансови, юридически, административни, политически? Ако има такива бариери – сме ли в състояние да ги преодолеем ? Има ли административни регулации – лицензии, регистрации, квоти и субсидии? Стъпки как да изготвим добър бизнес план за нашия бизнес

След като сте открили отговорите на тези въпроси, следва най – важния въпрос : Какъв е пазарния дял, на който ние можем да разчитаме, какъв е потенциалния обем, който можем да реализираме, т.е. трябва да изведем прогнози за продажбите?

 • Продукти: Тази част на бизнес-плана дава информация за нашите продукти, ползите които носят за потребителите, потребностите които задоволяват, начина по който ги задоволяват, разликата в ползите за потребителя, които носят спрямо останалите продукти на пазара.
  Клиенти: Идентифицирайте клинтите потребяващи Вашите услуги. Изведете основните им потребителски навици. Изведете потребителските профили. Класифицирайте ги по признаци. Таргетирайте ги, кои са Вашите основни таргети по бизнес плана? Опишете в детайли потребителското поведение на основните Ви таргети. Опишете очакванията Ви за потребителското поведение на таргетите за в бъдеще.
 • Конкуренция: Пълно и детайлно проучване на конкуренцията, идентифициране на основните конкуренти, техните реализирани обеми. Задължително изготвяне и поместване на конкурентен анализ спрямо 5-те идентифицирани, като “основни” конкуренти.
 • Стратегия: Пълно описание на промоционалната политика, как ще достигнем до клиентските таргети, как ще ги накараме да научат за нашия продукт, как ще им покажем ползите, които потреблението на нашите продукти носи за тях? Ще рекламираме ли? Къде ще рекламираме: радио реклама, телевизионна реклама, печатна реклама, интернет реклама, външна реклама, нетрадиционни форми на реклама ? Даване информация за промоционалния бюджет в лева, разпределяне на бюджета по типове реклама, медии и тайминг на изразходване на средствата.
 • Ценообразуване:Каквото и да става – говорим за пари ! Дайте информация за цените на своите продукти, как ценообразувате, каква е Вашата цена сравнена с тази на основните конкуренти? Защо е цената на Вашата продукция е по-висока от тази на отаналите? Защо е по-ниска?
 • Локация: Не пропускайте да опишете тази част, важно е! Защо предлагате тази локация в бизнес-плана? Върху какви данни стъпвате? Правено ли е проучване с количествени данни за тази локация? Каква методология сте използвали в проучването Ви?
 • Дистрибуционни канали: Опишете в детайли каналите за дистрибуция, които ще ползвате в бизнеса си? Опишете как точно ще реализиратте продукцията – директно, през интернет, с посредници по веригата, продажби на дребно, продажби на едро? Агенции, доставчици? Информация по тези точки, задължително следва да присъства в бизнес – плана.
 • Прогнози за продажбите: Прогнозирането на продажбите е една от най-трудните операции в бизнеса и дори опитни търговски директори отказват да го правят. Разбира се, има конкретни случаи, когато е лесно да се прогнозират продажбите – например когато, имаме осигурени дългосрочни предварителни договори с клиенти за изкупуване на продукцията ни. Доскоро в строителството голяма част от площите се продаваха ”на зелено” още преди да е започнало реално строителството… Въпреки това бизнес план без прогнози за продажбите, не е никакъв бизнес план ! Все пак има някои количествени методи и техники, които биха могли да се използват за прогнозирането на продажбите в бизнес плана. За тях ще пиша в отделен постинг… Другия начин е да използвате маркетингови и търговски консултантски фирми, които да извършат прогнозирането вместо Вас… Но прогнози за продажбите трябва да има…Аз лично, на кредитен съвет никога не бих гласувал за бизнес план без детайлни прогнози за продажбите…
 • 6. Оперативен план.

  Тук е местово в бизнес плана, където следва да покажете, че познавате спецификата на бизнеса, за който пишете бизнес плана. Дайте достатъчна информация за:
  По отношение технологичните процеси:

  • за производствения процес, технологията на производство;
  • контрол на качеството;
  • система за планиране на запасите;
  • система за планиране на доставките;
  • управление складово стопанство;
  • система за обслужване на клиентите;

  По отношение локацията:

  • позициониране;
  • площ;
  • планировка – планировката е процес на максимлно ефективно разпределение на машините и съоръженията вътре в пространството, така щото да се осигури максимално
  • производителност в процеса на работа и съкращаване времето на движение на суровините между отделните взена в технологичния процес.

  По отношение персонала:

  • избройте длъжностите във Вашия бизнес план…
  • ако дадете карта на дейностите в бизнеса ще увеличи тежеста на Вашия бизнес план;
  • ако имате избрани хора, за ключовите позиции: директори, мениджъри, инженери, технолози е хубаво да вмъкнете детайлна информация за техния професионален опит;

  По отношение доставчиците и склад:

  Избройте основните доставичици. Ако имате сключени дългосрочни договори с тях е хубаво да ги приложите към бизнес плана. Ако в договорите има конфеденциална търговска информация, не ги прилагайте към бизнес плана, но сдайте основните параметри по тях: срокове, количества и т.н. Планирането на доставките е изключително важно за успеха на бизнес плана, така че ако имате дългосрочни договори с доставчиците – не го крийте в бизнес плана.
  колко време ще стоят суровините и материалите в склада преди да влязат в производство? Колко време стои готовата продукция в склада преди да премине към дистрибуция?

  7. Мениджмънт, организация и администрация;

  • опишете организационно-управленската сис структура;
  • опишете банката с която желаете да работите;
  • опишете още веднъж техническия и инвестиционен опит на инвеститорите и мениджърите стоящи зад бизнес плана;

  8. Финансов план

  За каквото и да се отнася бизнес плана накрая всичко опира до пари. Финансовия план е задължителна част от бизнес плана. Не можете да предадете бизнес план без финансов план включен в него. Финансовия план е финансовата, количествената “архитектура” на бизнес плана. Финансовия план се състои от разчети за всяка отделна част в бизнес плана. Всички разчети накрая се обединяват във финансови отчети и инвестиционни анализи. Целта на финансовия план е количественото остойностяване на Вашия бизнес план. Задължително финансовия план, като част от бизнес плана трябва да съдържа информация за:

  • приходите от продажби;
  • себестойността на продажбите;
  • оперативните разходи;
  • извънредните разходи;
  • вземанията от клиенти;
  • задълженията към доставчици;
  • движенията в стоки, материали, суровини и готова продукция;
  • капиталовите разходи;
  • разходите за амортизации;
  • разходите за труд и осигуровки;
  • капиталовата структура;
  • стойността на привлечения капитал;
  • разходите за лихви и съставяне на детайлни погасителни планове;
  • ликвидността и паричните потоци;
  • данъците; данъчни активи и данъчни пасиви;
  • планиране на ДДС; Обикновено се търси моментална регистрация по ДДС с цел приспадане на разходите по ДДС по капиталовите разходи през първата година;
  • изготвяне Отчет за приходите и разходите /ОПР/
  • изготвяне Отчет за паричните потоци /ОПП/
  • изготвяне на Счетоводен баланс /СБ/
  • изготвяне на отчет за собствения капитал /ОСК/
  • изготвяне на инвестиционни анализи: период на изкупуване на инвестицита, дисконтиран период на изкупуване на инвестицията, доходност за инвеститорите; вътрешна
  • нормана възвращаемост на инвестирания капитал; коефициент за възвращаемост на капитала /return of equity ROE/

  9. Приложения

  В последната част се прилагат копия от различни документи, които удостоверяват написаното в бизнес плана:

  1. сключени договори;
  2. договори за открити акредитиви в полза на предприятието;
  3. информация за предварително сключени фючърсни сделки за продажба на готовата продукция;
  4. банкови гарнации от трети банки на бъдещите клиенти, издадени в полза на инвеститорите в проекта удостоверяващи ликвидноста на проекта;
  5. професионални автобиографии;
  6. актуални състояния издадени от Търговски регистър към Агенция по вписванията;
  7. удостоверения за липса на задължения издадени от Националната Агенция по Приходите /НАП/
  8. други документи, които се изискват от банката и/или инвеститорите, пред които се кандидатства с проекта.

  Бизнес-план склада

  Сегодня склады – это не просто площадь для хранения каких-то вещей. Сегодня в них можно хранить все что угодно – от вещей долгого хранения до скоропортящихся продуктов. Поэтому для оборудования складского комплекса необходимы погрузчики, стеллажи, холодильное оборудование, система безопасности, видеонаблюдения и многое другое.

  Учитывая, что товарооборот за последнее время сильно увеличился, особенно по крупным городам, бизнес-план склада – это очень актуальный шаг для предпринимателя. Но даже если вы планируете открыть бизнес в небольшом городе, вы все равно найдете своего клиента – там тоже спрос на складские помещения постоянно возрастает.

  Юридический вопрос

  Пока вы подыскиваете подходящее помещение, стоит запустить процесс регистрации бизнеса. Для складского комплекса лучше всего подойдет такая организационно-правовая форма, как общество с ограниченной ответственностью. Дело в том, что целевая аудитория состоит, как правило, из организаций, а им удобнее заключать соглашения с юридическими лицами. При регистрации необходимо указать код ОКВЭД 68.20 «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом», который включает в себя возможность сдачи в аренду складских помещений.

  Определение типа складского помещения

  Существует несколько типов складского комплекса, предназначенных для различного типа хранимых вещей. Поэтому надо заранее определиться, с какими вещами вы будете иметь дело и, соответственно, склад какого типа вы будете возводить или ремонтировать.

  Для этого вначале надо провести маркетинговое исследование по вашему региону, чтобы узнать, какие товары или вещи нуждаются в хранении, какие выдвигают требования их владельцы, что в этой сфере и на каких условиях предлагают конкуренты.

  Классификаций подобных помещений много. Но чаще всего используют классификацию по типам складов: А, B, C, D. При выделении того или иного типа склада оцениваются такие факторы:

  • спектр сервисных услуг;
  • технические характеристики складского помещения;
  • уровень развитости инфраструктуры.

  Склад класса А

  Новые помещения, выстроенные специально для складского комплекса. Они соответствуют всем требованиям постройки таких помещений, имеют специально оборудованные зоны под конкретные товары, расположены недалеко от магистралей и трасс, удобные пути подъезда, в том числе железнодорожные ветки. Здесь проложены необходимые автономные коммуникации, системы охраны, безопасности, на полу лежит антипылевое покрытие. В них можно регулировать влажность, температуру под требования хранимого товара и прочее.

  Склад класса В

  Это отремонтированные или давно сооруженные складские помещения, которые сейчас не соответствуют требованиям складского комплекса. Для запуска их в работу обычно необходимы дополнительные вложения на установку необходимых систем и технологических средств.

  Склад класса С

  Под эту категорию подпадают помещения, которые изначально строились для других целей, причем возводились они давно. Это различные автобазы, ангары, цеха. Для ввода их в эксплуатацию обычно надо вложить средства не только в их внутреннее оснащение, но и в развитие необходимой инфраструктуры на прилегающей территории.

  Склад класса D

  Это тоже не предназначенные для складских услуг помещения, которые пригодны для складирования промышленного сырья и прочего товара, который не требует особых условий. Обычно на них не предоставляются услуги по ответственному хранению, охране и т. д.

  Свой или арендованный склад?

  С одной стороны, может показаться, что намного проще и выгодней арендовать уже готовый склад для предоставления подобных услуг. Но как показывает практика, намного выгоднее возводить собственный. Тогда вы изначально строите помещение такого типа, как вам надо, под определенный товар и задачи, в соответствии со всеми европейскими требованиями. Плюс в том, что сегодня существует множество недорогих, надежных конструкций, различных технологий быстрого возведения подобных построек.

  Единственный выгодный вариант с арендой, если у вас есть право на выкуп помещения. Или же если вы оформляете долгосрочную аренду и переоборудуете помещение под высокие стандарты, чтобы предлагать услуги высшего качества. В таком случае доходы компенсируют затраты на аренду.

  Размеры вложений в постройку

  Объем инвестиций зависит не только от перечня предлагаемый услуг и требований к помещению. Многое зависит и от того, насколько масштабным будет строительство и какой материал будет использован, какого типа строение будет возводиться. Существует два наиболее распространенных пути строительства складского помещения: из бетонного монолита или из металлоконструкций.

  Преимущество бетонного монолита:

  • повышенная прочность, благодаря которой впоследствии можно сделать надстройку или поменять конфигурацию здания;
  • возможность возведения зданий любой конфигурации, что позволяет рационально использовать имеющуюся площадь;
  • здание из бетона обойдется примерно на 20% дешевле, чем склад из металлоконструкций.

  Преимущества металлоконструкций:

  • можно оборудовать большие пролеты;
  • строительство не занимает много времени: от 3 до 12 месяцев;
  • нет никаких сложностей с возведением высоких потолков.

  Готовое помещение нужно будет укомплектовать специализированным складским оборудованием и погрузчиками. Следует позаботиться об охранной сигнализации и системе аварийного пожаротушения. Чтобы расширить ассортимент складских услуг, обустройте отсек с рефрижераторной установкой.

  Немного расчетов

  На организацию работы склада уходит от 10 млн руб. и больше. Эти средства уходят на:

  • приобретение земельного участка;
  • возведение помещения;
  • создание инфраструктуры;
  • оснащение склада (тип и количество оборудования зависит от уровня предполагаемых услуг).

  На цену земли влияет ее расположение, стадия оформления, доступность, наличие железнодорожной ветки.

  Считается, что бизнес не просто прибыльный, но и устойчивый. Его доходность – около 17% годовых, срок окупаемости 1-2 года. Кроме того, он имеет перспективы развития.

  Склад мелкоячеистого хранения

  Представляем Вашему вниманию проект «Склад мелкоячеистого хранения».

  Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

  В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

  Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

  В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

  Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

  Основные параметры проекта:

  Количественные показатели: арендопригодная площадь — 5000 кв. м.

  Объем инвестиций:

  • в долларах 653 272
  • в евро 611 193
  • в рублях 37 894 130

  Срок окупаемости проекта, лет: 2,3

  Основные параметры документа

  • Количество страниц – 114
  • Количество графиков – 27
  • Количество таблиц – 33

  1.1 Цели и задачи проекта

  Цель проекта: строительство склада индивидуального хранения (self storage) в Москве.

  Арендопригодная площадь склада будет 5000 кв. м. Планируется организация ячеек-боксов с высотой потолка около 3 м, площадью от 1 до 30 кв. м.

  Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

  • приобретение земли;
  • строительство и обустройство складских помещений;
  • обустройство офиса и общих зон;
  • разработка и раскрутка сайта;
  • согласование и проектные работы.

  1.2 Финансирование проекта

  Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

  Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 37 894,1 тыс. рублей.

  Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:

  • за счет собственных средств;
  • за счет привлеченных средств.

  Размер собственных средств составит 7 578,8 тыс. рублей (20%).

  Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 30 315,3 тыс. рублей.

  Условия привлечения заемных средств

  Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 24 месяца (2 года), на период: апрель ХХХХ — март ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 15,0% годовых.

  Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 7 месяцев (0,6 лет: апрель ХХХХ — октябрь ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.

  Условия погашения заемных средств

  Погашение кредита планируется с 10 месяца проекта, траншами в среднем по 2 021,0 тыс. рублей в течение 15 месяцев (1,3 года: январь ХХХХ- март ХХХХ).

  Погашение процентов по кредиту

  В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства. Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.

  Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 5 006,6 тыс. рублей.

  1.3 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)

  Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (10 лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:

  • постоянные затраты — 35,88%;
  • прибыль — 28,50%;
  • налоги — 27,03%;
  • инвестиции — 5,51%;
  • переменные затраты — 2,29%;
  • проценты — 0,78%.

  Представленная ниже диаграмма иллюстрирует тот факт, что доля выручки проекта, которая идет на покрытие инвестиционных расходов и чистую прибыль, составляет 28,5%.

  Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль

  1.4 Социальная эффективность проекта

  Сумма всех налогов, перечисляемых предприятием как налоговым субъектом и как налоговым агентом, в совокупности за период проекта (10 лет) составит 173 270,5 тыс. рублей.

  В совокупности в компании будет трудоустроено 33 человека.

  1.5 Показатели проекта

  Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

  Горизонт расчета проекта – 120 месяцев (10 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 5 месяцев (0,4 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 115 месяцев (9,6 лет).

  Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

  Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей

  1.6 Альтернативный вариант проекта – строительства склада ответственного хранения

  Также рассматривался вариант строительства склада ответственного хранения класса А с той же арендопригодной площадью – 5000 кв. м.

  В настоящий момент рынок ХХХХ и региона насыщен высококачественными складскими площадями класса А и В. В связи с этим и продолжающимся вводом новых объектов доля вакантных площадей растет, средняя арендная ставка снижается.

  Согласно исследованиям рынка, текущая средняя арендная ставка для складов класса А составляет 3800-4000 рублей/кв. м/год без НДС (316-333 рублей/кв. м/месяц). В целях проекта арендная ставка при сдаче в аренду складских помещений принята на уровне 383,5 рублей/кв. м/месяц с НДС.

  При таком уровне доходов и расходов, характерных для склада класса А, проект окупается за 9,2 года. Чистая прибыль за период проекта — 4 185 592 рублей.

  Таким образом, строительство склада индивидуального хранения более выгодно и перспективно.

  Таблица 2. Финансовые и инвестиционные показатели проекта

  1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

  1.1 Перечень таблиц

  Таблица 1. Структура выручки (затраты и прибыль)
  Таблица 2. Показатели проекта
  Таблица 3. Показатели альтернативного варианта проекта
  Таблица 4. Статистика рынка индивидуального хранения
  Таблица 5. Основные конкуренты в ХХХХ и ХХХХ области
  Таблица 6. Наиболее крупные складские комплексы, введенные в эксплуатацию в ХХХХ г.
  Таблица 7. Наиболее значимые складские комплексы, планируемые к вводу в ХХХХ г.
  Таблица 8. Инвестиционный бюджет
  Таблица 9. Финансовый план
  Таблица 10. Оценка доли инвестиций
  Таблица 11. Размерность боксов
  Таблица 12. План оказания услуг (до выхода на проектную мощность)
  Таблица 13. Цены продажи готовой продукции
  Таблица 14. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
  Таблица 15. План продаж и прямых затрат (до выхода на проектную мощность.
  Таблица 16. Штатное расписание с окладами
  Таблица 17. Постоянные затраты
  Таблица 18. Переменные затраты
  Таблица 19. Налоги
  Таблица 20. Структура выручки (затраты и прибыль)
  Таблица 21. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
  Таблица 22. Показатели обслуживания долга и долговой нагрузки
  Таблица 23. График получения и погашения кредита
  Таблица 24. Динамика стоимости компании
  Таблица 25. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
  Таблица 26. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
  Таблица 27. Анализ чувствительности проекта

  1.2 Перечень рисунков

  Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
  Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
  Рисунок 3. Количество арендопригодной площади у операторов рынка self storage ХХХХ
  Рисунок 4. Темпы ввода складов индивидуального хранения в ХХХХ, ХХХХ-ХХХХ гг.
  Рисунок 5. Основные конкуренты
  Рисунок 6. Объем ввода и объем сделок покупки и аренды
  Рисунок 7. Распределение сделок по типу арендатора/покупателя в ХХХХ г.
  Рисунок 8. Динамика доли свободных площадей
  Рисунок 9. Структура инвестиционных затрат
  Рисунок 10. Этапы проекта
  Рисунок 11. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
  Рисунок 12. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
  Рисунок 13. Выход на планируемые объемы оказания услуг
  Рисунок 14. Рост объемов оказания услуг, шт.
  Рисунок 15. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, рублей
  Рисунок 16. Структура выручки
  Рисунок 17. Структура занятых по видам деятельности, человек
  Рисунок 18. Структура фонда оплаты труда по видам деятельности, %
  Рисунок 19. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
  Рисунок 20. Соотношение постоянных и переменных затрат
  Рисунок 21. Структура налоговых выплат (за период проекта)
  Рисунок 22. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
  Рисунок 23. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
  Рисунок 24. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
  Рисунок 25. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
  Рисунок 26. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
  Рисунок 27. Соотношение свободных денежных потоков до обслуживания долга и потоков по обслуживанию долга, тыс. рублей
  Рисунок 28. Денежные потоки по привлечению и выплате кредита, рублей
  Рисунок 29. Начисление и выплата процентов по кредиту, рублей
  Рисунок 30. Динамика стоимости компании, млн. рублей
  Рисунок 31. Денежные потоки по проекту, рублей
  Рисунок 32. Окупаемость проекта, рублей
  Рисунок 33. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)

  Запрос на приобретение бизнес-плана «Склад мелкоячеистого хранения»

  Напишите нам запрос и специалист свяжется с Вами в ближайшее время

  Как открыть оптовый бизнес

  Основная идея оптового бизнеса – приобретение товара большими партиями по одной цене и сбыт их мелким оптом с наценкой. Как вариант, можно открыть собственный магазин розничной торговли, сбывая товар еще дороже. Открыть оптовый бизнес с нуля можно, даже не имея огромных капиталов для закупок первой партии товара. Его можно брать под реализацию. Схема построения любого бизнеса легко копируется с любого действующего предприятия.

  Основные преимущества бизнеса

  Первое преимущество, которое учитывают предприниматели, стремясь открыть оптовый бизнес с нуля – большие деньги. Это преимущество отлично дополняется простой и понятной схемой старта даже для новичков. Начинают они обычно с небольших объемов, постепенно увеличивая масштабы бизнеса.

  Оптовый бизнес требует специализации на одном конкретном товаре или нише. Это позволяет полностью углубиться в одну сферу, изучив ее досконально, повысив свою экспертность в ней. А чем лучше, детальней вы разбираетесь в своем деле, тел легче, эффективней вам вести свои дела.

  Простота схемы любого оптового бизнеса позволяет скопировать любую удобную и действенную схему конкурентов. Начать бизнес можно с минимальными вложениями. Мало того, он не требует существенных временных затрат. Поэтому вы вполне можете начать дело, работая на основной работе.

  Определяемся с типом бизнеса

  Прежде чем начать оптовый бизнес с нуля, надо определиться, какого типа будет ваше оптовое предприятие. Существует несколько возможностей заработать на оптовых продажах.

  1. Стать крупным оптовиком. Ваша задача – закупать на производстве большие партии товаров и сбывать их более мелкими. Часто такие предприниматели работают с несколькими производителями, предлагая широкий ассортимент товаров.
  1. Стать оптовиком средней руки. Такие предпочитают открыть магазин по продаже товаров одной конкретной отрасли, но отлично на ней специализируется. Могут предлагать один тип товара и различные аксессуары к нему от разных производителей.
  1. Узкоспециализированный оптовик. Обычно предлагает товар одного типа, например, только обувь, или только сумки. Часто работает с разными производителями.
  1. Посредник. Для этой деятельности необязательно открывать магазин. Достаточно найти покупателя с определенным запросом, а ему найти продавца. Затем проконтролировать ход купли-продажи, получив от сделки процент. Процесс может идти и в обратную сторону: сначала находится продавец с товаром, под который ищется покупатель.

  Это только самые распространенные формы организации предпринимательской деятельности, с которой можно начать свой оптовый бизнес. Если поискать, на рынке можно найти и другие интересные схемы ведения дел.

  Ищем свою отрасль

  Прежде чем начать свой бизнес, желательно понимать, в какой отрасли планируете работать, и какие в ней работают основные закономерности. Поэтому проще всего открывать дело в той отрасли, в которой у вас уже есть определенный опыт работы. Хотя при желании можно освоить и другие интересующие сферы.

  Чтобы определиться, в какой отрасли открывать свой оптовый магазин или базу, подумайте, с какой отраслью вы чаще всего сталкиваетесь в жизни, в чем вы разбираетесь больше всего? Это может быть как основная работа, так и хобби. Конечно, желательно, чтобы эта отрасль вам нравилась и искренне интересовала.

  Кроме этого, важно понимать такие нюансы, которые влияют на выбор отрасли для оптовой деятельности:

  1. На каком производстве специализируется ваш регион? Ведь именно эти товары здесь можно приобретать по максимально низкой цене. При этом у вас не будет проблем с доставкой и все вопросы можно решать максимально быстро – производители находятся, что называется, под боком.
  1. Выбрав товар, постарайтесь определить емкость рынка: какой на него спрос, какой оборот товара, средние цены на него и прочие детали.
  1. Оцените сезонность товара. Конечно, проще всего работать с товарами, которые не подвержены сезонным колебаниям. Но в иных случаях можно найти способы сгладить эти перепады. Всегда лучше ориентироваться на те товары, которые востребованы в любых экономических условиях.
  1. Насколько легко хранить товар. Особенно актуален этот вопрос, когда вы задумываетесь над тем, как открыть оптовый склад. Если объектом вашей предпринимательской деятельности становятся скоропортящиеся продукты, вам нужно особое внимание уделить складскому помещению, чтобы обеспечить необходимые условия. А это дополнительные траты.
  1. Насколько легко товар транспортировать. Это касается не только габаритности товара, но и его хрупкости. Например, доставлять стеклянные и фарфоровые изделия очень сложно, так как может быть высокий процент битого товара. Это тоже надо учитывать, рассчитывая прибыльность вашего дела.

  Как правильно выбрать товар

  Прежде чем открывать магазин, стоит не только определиться с товаром, но и протестировать спрос на него. Для этого рекомендуется провести такую кампанию. Выбрать около трех-пяти товаров, с которыми вам интересно работать и которые действительно могут быть востребованы в вашем регионе. Затем развесить в Интернете объявления об их продаже на бесплатных досках.

  При этом важно придерживаться таких правил:

  • размещать объявления на одних и тех же досках;
  • вывешивать их в унифицированной форме, одной для всех, чтобы потом можно было сравнивать результат.

  После размещения объявлений тщательно соберите и проанализируйте обратную связь. Учтите количество звонков и чем интересуются звонившие: объемы, цены, готовность оформить заказ и прочее. Таким образом, можно оценить спрос на товар, которым планирует торговать ваш магазин. Потенциальным клиентам же можно отвечать, что товара пока нет на складе, или чуть позже перезвонить и сообщить о том, что он закончился.

  Определяем жизнеспособность

  Только после того, как вы определились с нишей, товаром, примерной потребностью рынка, его емкостью, знаете потребности покупателей и продавцов, можно оценить насколько действительно жизнеспособно ваше начинание и стоит ли открывать подобного рода магазин.

  Подсчитайте, сколько времени вам потребуется на доставку товара и во сколько она вам обойдется. Промониторьте рынок автоперевозок, который действует в вашем регионе и выберете подходящего перевозчика для себя. Затем подсчитайте, сколько вы можете получать при самых печальных и самых оптимистичных раскладах. Исходя из полученных данных, может принять решение, стоит вам открывать оптовый магазин, базу, склад или нет.

  Переходим к делу

  Решив все предварительные вопросы, определитесь, по какой схеме будете вести свое дело. Есть два основных направления ведения подобного бизнеса:

  • Ищете покупателя, находите продавца, организовываете и контролируете процесс купли-продажи, получая процент от сделки. Для этого вида деятельности надо предварительно заключить агентский договор с производителем.
  • Покупаете товар за свои средства по оптовой цене и продаете его с наценкой, имея прибыль с разницы.

  Как правило, последней моделью пользуются крупные игроки рынка, которые располагают крупными финансами для совершения сделок. Кроме того, такая форма ведения бизнеса предполагает наличие склада, персонала для его обслуживания, расходов на их содержание.

  Начинающему предпринимателю можно ограничиться первым вариантом, который исключает эти траты, а также расходы на закупку товара. Кроме того, ему необязательно регистрировать ООО или ИП, он может работать как физическое лицо, оформляя договор. А если запустить такую работу через Интернет, организовать оптовый бизнес будет и того проще.

  Два слова о конкуренции

  Собираясь открыть собственный оптовый магазин, учитывайте конкуренцию в регионе и в сфере в целом. Мелкий игрок на рынке может прогореть, если в этой сфере уже работают крупные дистрибьюторские сети, которые наладили огромную командную работу. Потому, если хотите конкурировать с такими гигантами, изучите их особенности, подумайте, в чем вы можете выиграть перед клиентами.

  Как да напишем бизнес план [ 8 стъпки + темплейт ]

  Как да изготвим бизнес план – стъпка по стъпка…

  В следващия постинг ще се опитам да представя, как да създадем добър бизнес план, стъпка по стъпка. Преди да продължим е необходимо да уточним нещо важно: няма единна и оптимална структура на бизнес плана. Всеки бизнес проект е различен и изисква собствен бизнес план. Нещо повече – за да избегнат използването на готови бизнес планове от интернет много български банки разработиха собствена структура на бизнес плана и искат инвеститорите кандидатстващи за финансиране да използват тяхната форма. Но, все пак, нека да изведем основната структура на бизнес планирането. Кои са основните стъпки в този процес?

  1. Създаване на съдържание и индекс на страниците и графиките в бизнес плана.

  Не прескачайте тази стъпка в бизнес планирането. Бизнес плана се разглежда от множество специалисти в различни области. Позволете им да могат бързо да намерят точно онази информация, която се отнася за тях.

  2. Бързо въведение в бизнес плана.

  Просто опишете за какво се отнася Вашия проект. Не пишете в детайли, няма смисъл. Накратко, буквално до три страници опишете, какво имате намерение да правите, как ще го направите, какво очаквате да се получи, като резултат. В 90% от случаите целта на предаването на бизнес план е искане на заем. Бъдете директни – пишете, колко точно пари искате, за какъв период, каква лихва очаквате да Ви предложат, за какво ще ги използвате предоставените средства. Представете си, че сте поканени в банката на кредитен съвет и искат от Вас 5-10 минутна презентация на бизнес плана. Ами напишете я тази презентация в тази част.

  Съвет от практиката: За тези, които имат “дар слово” – направете тази част от бизнес плана да звучи “по-ентусиазирано”.

  Това е първата част, която ще бъде прочетена от Вашия бизнес план. Първото впечатление е важно, инвеститорите и банките също имат емоции, покажете им, че сте ентусиазирани за този бизнес план.

  3. Описание на бизнес плана.

  Това е момента да въведете читателя в своя бизнес план. Съветвам Ви да впишете следното в тази част на Вашия бизнес – план:

  • Мисия: Опишете в 2-3 изречения Вашата мисия, основните бизнес принципи, които спазвате по своя път към постигане набелязаните цели в бизнес-плана.
   Бизнес-философия: Защо е толкова важен за Вас, точно този бизнес ?
  • Програма на бизнес плана: Програмата включва цели и под-цели. Целите са онази точка на бизнес картата, в която искате да се позиционирате в дългосрочен план. Подцелите са междинните точки, заложени в бизнес плана, върху които планувате да стъпвате, докато достигнете до генералната си цел.
  • Описание на индустрията: Опишете индустрията, за която е бизнес – плана. Дайте пълно описания, дайте информация за основните играчи, реализираните обеми. Дайте ретроспективна информация, т.е. информация и за минали години. Какъв е обема на пазара през последните нянколко години? Какъв е ръста/спада в целия обем на пазара? Ако не знаете целия обем на пазара, изчислете общия реализиран обем от Вашите 5 най-долеми конкуренти. Какво е отношението на правителството към този бизнес? Има ли пречки пред навлизането на пазара? Необходими ли са лицензи за да навлезете, има ли разрешителен и/или регистрационен режим на участниците в този пазар?
  • Кои са силните и слабите страни на участниците в пазара. Не правете SWOT анализ тук, не му е мястото тук в бизнес плана.Направете един бърз анализ на индустрията, кои са силните и слабите страни в момента на основните играчи в индустрията? С какво Вие се различавате от основните играчи?С какво Вашата бизнес-стратегия е по-добра от общо-следваната в този бизнес-сегмент? Къде е Вашата “point of difference” за този пазар?
  • Кои стои зад проекта? Дайте информация за себе си ? Кой сте Вие? Дайте своята пълна професионална биография. Имате ли технически опит в този бизнес ?Вие ли ще бъдете мениджър на проекта или само инвеститор? Имате ли други успешно завършени проекти зад гърба си? Опишете ги ?Дайте пълна информация за фирмите, в които участвате. Били ли сте в последните години член на управително тяло на компании обявени в несъстоятелност? Покажете, че сте сериозен, че може банката/инвеститорите да Ви поверят парите си.
  • Юридическа информация : Имате ли готова фирма или ще основете нова, специално за обслужване този бизнес план ? Ако имате дайте информация: БУЛСТАТ, адрес на управление и регистрация, приложете финансовите отчети за последните 3 години на Вашата фирма.

  >>> От тук можете да свалите примерен бизнес план

  Важното е винаги да си задавате въпроси като:

  • Как да направя бизнес план според собствените си предпочитания?
  • Необходимо ли е да включвам всички съпки към плана ми или мога да го пригодя според бизнеса ми?

  4. Продукти и услуги.

  Дайте пълна информация за продукцията, която предлагате на пазара. Бъдете детайлни ! Не е необходимо да разкривате в подробности технологичните схеми на производство, но е хубаво заедно с технолозите да прикачите към приложенията все пак някакви спецификации. Дайте асортимента. Хубаво е да приложите снимки, само че не тук, а в края на Вашия бизнес-план, в раздела с приложенията. Ако нямате производство – опишете услугите, които предлагате в детайли. Отново дайте асортимент. Опишете начина, по който калкулирате цената.

  5. Маркетингов план.

  Както Вашия бизнес няма да е пълен без финансов план, така и всеки бизнес план е непълен без маркетингов план. Маркетинговия план описва всяка стъпка в системата на “опазаряването” на продуктите Ви, на процеса от излизането от склада /в случай, на производство/, таргетиране към клиентите, предлагане на клиента, промоции, начин на задоволяване нуждите на клиента, обслужване на продажбите, маркетингов микс и т.н. С предварителната уговорка, че аз самия не съм маркетолог, а финансист, нека все пак изведа основните, задължителни параметри, които се съдържат в маркетинговия план:

   Проучване на пазара: Първата стъпка, без която не можете да продължите. Пазараното проучване ще Ви даде базата данни, суровия материал, от който в последствие ще изградите маркетинговия план. Пазарното проучване следва да отговори на въпросите: Какъв е обема на пазара? Какви движенията в обема на пазара? На колко се изчислява търсенето в момента, на колко се изчислява предлагането в момента? Има ли свръх предлагане или недостиг ? Какви са очакванията за бъдещия обем на пазара, достигнат ли е потенциала на пазара, на колко се равнява потенциала на пазара? Има ли бариери пред навлизането на нови компании в пазара: технологични, финансови, юридически, административни, политически? Ако има такива бариери – сме ли в състояние да ги преодолеем ? Има ли административни регулации – лицензии, регистрации, квоти и субсидии? Стъпки как да изготвим добър бизнес план за нашия бизнес

  След като сте открили отговорите на тези въпроси, следва най – важния въпрос : Какъв е пазарния дял, на който ние можем да разчитаме, какъв е потенциалния обем, който можем да реализираме, т.е. трябва да изведем прогнози за продажбите?

 • Продукти: Тази част на бизнес-плана дава информация за нашите продукти, ползите които носят за потребителите, потребностите които задоволяват, начина по който ги задоволяват, разликата в ползите за потребителя, които носят спрямо останалите продукти на пазара.
  Клиенти: Идентифицирайте клинтите потребяващи Вашите услуги. Изведете основните им потребителски навици. Изведете потребителските профили. Класифицирайте ги по признаци. Таргетирайте ги, кои са Вашите основни таргети по бизнес плана? Опишете в детайли потребителското поведение на основните Ви таргети. Опишете очакванията Ви за потребителското поведение на таргетите за в бъдеще.
 • Конкуренция: Пълно и детайлно проучване на конкуренцията, идентифициране на основните конкуренти, техните реализирани обеми. Задължително изготвяне и поместване на конкурентен анализ спрямо 5-те идентифицирани, като “основни” конкуренти.
 • Стратегия: Пълно описание на промоционалната политика, как ще достигнем до клиентските таргети, как ще ги накараме да научат за нашия продукт, как ще им покажем ползите, които потреблението на нашите продукти носи за тях? Ще рекламираме ли? Къде ще рекламираме: радио реклама, телевизионна реклама, печатна реклама, интернет реклама, външна реклама, нетрадиционни форми на реклама ? Даване информация за промоционалния бюджет в лева, разпределяне на бюджета по типове реклама, медии и тайминг на изразходване на средствата.
 • Ценообразуване:Каквото и да става – говорим за пари ! Дайте информация за цените на своите продукти, как ценообразувате, каква е Вашата цена сравнена с тази на основните конкуренти? Защо е цената на Вашата продукция е по-висока от тази на отаналите? Защо е по-ниска?
 • Локация: Не пропускайте да опишете тази част, важно е! Защо предлагате тази локация в бизнес-плана? Върху какви данни стъпвате? Правено ли е проучване с количествени данни за тази локация? Каква методология сте използвали в проучването Ви?
 • Дистрибуционни канали: Опишете в детайли каналите за дистрибуция, които ще ползвате в бизнеса си? Опишете как точно ще реализиратте продукцията – директно, през интернет, с посредници по веригата, продажби на дребно, продажби на едро? Агенции, доставчици? Информация по тези точки, задължително следва да присъства в бизнес – плана.
 • Прогнози за продажбите: Прогнозирането на продажбите е една от най-трудните операции в бизнеса и дори опитни търговски директори отказват да го правят. Разбира се, има конкретни случаи, когато е лесно да се прогнозират продажбите – например когато, имаме осигурени дългосрочни предварителни договори с клиенти за изкупуване на продукцията ни. Доскоро в строителството голяма част от площите се продаваха ”на зелено” още преди да е започнало реално строителството… Въпреки това бизнес план без прогнози за продажбите, не е никакъв бизнес план ! Все пак има някои количествени методи и техники, които биха могли да се използват за прогнозирането на продажбите в бизнес плана. За тях ще пиша в отделен постинг… Другия начин е да използвате маркетингови и търговски консултантски фирми, които да извършат прогнозирането вместо Вас… Но прогнози за продажбите трябва да има…Аз лично, на кредитен съвет никога не бих гласувал за бизнес план без детайлни прогнози за продажбите…
 • 6. Оперативен план.

  Тук е местово в бизнес плана, където следва да покажете, че познавате спецификата на бизнеса, за който пишете бизнес плана. Дайте достатъчна информация за:
  По отношение технологичните процеси:

  • за производствения процес, технологията на производство;
  • контрол на качеството;
  • система за планиране на запасите;
  • система за планиране на доставките;
  • управление складово стопанство;
  • система за обслужване на клиентите;

  По отношение локацията:

  • позициониране;
  • площ;
  • планировка – планировката е процес на максимлно ефективно разпределение на машините и съоръженията вътре в пространството, така щото да се осигури максимално
  • производителност в процеса на работа и съкращаване времето на движение на суровините между отделните взена в технологичния процес.

  По отношение персонала:

  • избройте длъжностите във Вашия бизнес план…
  • ако дадете карта на дейностите в бизнеса ще увеличи тежеста на Вашия бизнес план;
  • ако имате избрани хора, за ключовите позиции: директори, мениджъри, инженери, технолози е хубаво да вмъкнете детайлна информация за техния професионален опит;

  По отношение доставчиците и склад:

  Избройте основните доставичици. Ако имате сключени дългосрочни договори с тях е хубаво да ги приложите към бизнес плана. Ако в договорите има конфеденциална търговска информация, не ги прилагайте към бизнес плана, но сдайте основните параметри по тях: срокове, количества и т.н. Планирането на доставките е изключително важно за успеха на бизнес плана, така че ако имате дългосрочни договори с доставчиците – не го крийте в бизнес плана.
  колко време ще стоят суровините и материалите в склада преди да влязат в производство? Колко време стои готовата продукция в склада преди да премине към дистрибуция?

  7. Мениджмънт, организация и администрация;

  • опишете организационно-управленската сис структура;
  • опишете банката с която желаете да работите;
  • опишете още веднъж техническия и инвестиционен опит на инвеститорите и мениджърите стоящи зад бизнес плана;

  8. Финансов план

  За каквото и да се отнася бизнес плана накрая всичко опира до пари. Финансовия план е задължителна част от бизнес плана. Не можете да предадете бизнес план без финансов план включен в него. Финансовия план е финансовата, количествената “архитектура” на бизнес плана. Финансовия план се състои от разчети за всяка отделна част в бизнес плана. Всички разчети накрая се обединяват във финансови отчети и инвестиционни анализи. Целта на финансовия план е количественото остойностяване на Вашия бизнес план. Задължително финансовия план, като част от бизнес плана трябва да съдържа информация за:

  • приходите от продажби;
  • себестойността на продажбите;
  • оперативните разходи;
  • извънредните разходи;
  • вземанията от клиенти;
  • задълженията към доставчици;
  • движенията в стоки, материали, суровини и готова продукция;
  • капиталовите разходи;
  • разходите за амортизации;
  • разходите за труд и осигуровки;
  • капиталовата структура;
  • стойността на привлечения капитал;
  • разходите за лихви и съставяне на детайлни погасителни планове;
  • ликвидността и паричните потоци;
  • данъците; данъчни активи и данъчни пасиви;
  • планиране на ДДС; Обикновено се търси моментална регистрация по ДДС с цел приспадане на разходите по ДДС по капиталовите разходи през първата година;
  • изготвяне Отчет за приходите и разходите /ОПР/
  • изготвяне Отчет за паричните потоци /ОПП/
  • изготвяне на Счетоводен баланс /СБ/
  • изготвяне на отчет за собствения капитал /ОСК/
  • изготвяне на инвестиционни анализи: период на изкупуване на инвестицита, дисконтиран период на изкупуване на инвестицията, доходност за инвеститорите; вътрешна
  • нормана възвращаемост на инвестирания капитал; коефициент за възвращаемост на капитала /return of equity ROE/

  9. Приложения

  В последната част се прилагат копия от различни документи, които удостоверяват написаното в бизнес плана:

  1. сключени договори;
  2. договори за открити акредитиви в полза на предприятието;
  3. информация за предварително сключени фючърсни сделки за продажба на готовата продукция;
  4. банкови гарнации от трети банки на бъдещите клиенти, издадени в полза на инвеститорите в проекта удостоверяващи ликвидноста на проекта;
  5. професионални автобиографии;
  6. актуални състояния издадени от Търговски регистър към Агенция по вписванията;
  7. удостоверения за липса на задължения издадени от Националната Агенция по Приходите /НАП/
  8. други документи, които се изискват от банката и/или инвеститорите, пред които се кандидатства с проекта.