Бизнес проект бизнес план
Содержание страницы

Как да напишем бизнес план [ 8 стъпки + темплейт ]

Как да изготвим бизнес план – стъпка по стъпка…

В следващия постинг ще се опитам да представя, как да създадем добър бизнес план, стъпка по стъпка. Преди да продължим е необходимо да уточним нещо важно: няма единна и оптимална структура на бизнес плана. Всеки бизнес проект е различен и изисква собствен бизнес план. Нещо повече – за да избегнат използването на готови бизнес планове от интернет много български банки разработиха собствена структура на бизнес плана и искат инвеститорите кандидатстващи за финансиране да използват тяхната форма. Но, все пак, нека да изведем основната структура на бизнес планирането. Кои са основните стъпки в този процес?

1. Създаване на съдържание и индекс на страниците и графиките в бизнес плана.

Не прескачайте тази стъпка в бизнес планирането. Бизнес плана се разглежда от множество специалисти в различни области. Позволете им да могат бързо да намерят точно онази информация, която се отнася за тях.

2. Бързо въведение в бизнес плана.

Просто опишете за какво се отнася Вашия проект. Не пишете в детайли, няма смисъл. Накратко, буквално до три страници опишете, какво имате намерение да правите, как ще го направите, какво очаквате да се получи, като резултат. В 90% от случаите целта на предаването на бизнес план е искане на заем. Бъдете директни – пишете, колко точно пари искате, за какъв период, каква лихва очаквате да Ви предложат, за какво ще ги използвате предоставените средства. Представете си, че сте поканени в банката на кредитен съвет и искат от Вас 5-10 минутна презентация на бизнес плана. Ами напишете я тази презентация в тази част.

Съвет от практиката: За тези, които имат “дар слово” – направете тази част от бизнес плана да звучи “по-ентусиазирано”.

Това е първата част, която ще бъде прочетена от Вашия бизнес план. Първото впечатление е важно, инвеститорите и банките също имат емоции, покажете им, че сте ентусиазирани за този бизнес план.

3. Описание на бизнес плана.

Това е момента да въведете читателя в своя бизнес план. Съветвам Ви да впишете следното в тази част на Вашия бизнес – план:

 • Мисия: Опишете в 2-3 изречения Вашата мисия, основните бизнес принципи, които спазвате по своя път към постигане набелязаните цели в бизнес-плана.
  Бизнес-философия: Защо е толкова важен за Вас, точно този бизнес ?
 • Програма на бизнес плана: Програмата включва цели и под-цели. Целите са онази точка на бизнес картата, в която искате да се позиционирате в дългосрочен план. Подцелите са междинните точки, заложени в бизнес плана, върху които планувате да стъпвате, докато достигнете до генералната си цел.
 • Описание на индустрията: Опишете индустрията, за която е бизнес – плана. Дайте пълно описания, дайте информация за основните играчи, реализираните обеми. Дайте ретроспективна информация, т.е. информация и за минали години. Какъв е обема на пазара през последните нянколко години? Какъв е ръста/спада в целия обем на пазара? Ако не знаете целия обем на пазара, изчислете общия реализиран обем от Вашите 5 най-долеми конкуренти. Какво е отношението на правителството към този бизнес? Има ли пречки пред навлизането на пазара? Необходими ли са лицензи за да навлезете, има ли разрешителен и/или регистрационен режим на участниците в този пазар?
 • Кои са силните и слабите страни на участниците в пазара. Не правете SWOT анализ тук, не му е мястото тук в бизнес плана.Направете един бърз анализ на индустрията, кои са силните и слабите страни в момента на основните играчи в индустрията? С какво Вие се различавате от основните играчи?С какво Вашата бизнес-стратегия е по-добра от общо-следваната в този бизнес-сегмент? Къде е Вашата “point of difference” за този пазар?
 • Кои стои зад проекта? Дайте информация за себе си ? Кой сте Вие? Дайте своята пълна професионална биография. Имате ли технически опит в този бизнес ?Вие ли ще бъдете мениджър на проекта или само инвеститор? Имате ли други успешно завършени проекти зад гърба си? Опишете ги ?Дайте пълна информация за фирмите, в които участвате. Били ли сте в последните години член на управително тяло на компании обявени в несъстоятелност? Покажете, че сте сериозен, че може банката/инвеститорите да Ви поверят парите си.
 • Юридическа информация : Имате ли готова фирма или ще основете нова, специално за обслужване този бизнес план ? Ако имате дайте информация: БУЛСТАТ, адрес на управление и регистрация, приложете финансовите отчети за последните 3 години на Вашата фирма.

>>> От тук можете да свалите примерен бизнес план

Важното е винаги да си задавате въпроси като:

 • Как да направя бизнес план според собствените си предпочитания?
 • Необходимо ли е да включвам всички съпки към плана ми или мога да го пригодя според бизнеса ми?

4. Продукти и услуги.

Дайте пълна информация за продукцията, която предлагате на пазара. Бъдете детайлни ! Не е необходимо да разкривате в подробности технологичните схеми на производство, но е хубаво заедно с технолозите да прикачите към приложенията все пак някакви спецификации. Дайте асортимента. Хубаво е да приложите снимки, само че не тук, а в края на Вашия бизнес-план, в раздела с приложенията. Ако нямате производство – опишете услугите, които предлагате в детайли. Отново дайте асортимент. Опишете начина, по който калкулирате цената.

5. Маркетингов план.

Както Вашия бизнес няма да е пълен без финансов план, така и всеки бизнес план е непълен без маркетингов план. Маркетинговия план описва всяка стъпка в системата на “опазаряването” на продуктите Ви, на процеса от излизането от склада /в случай, на производство/, таргетиране към клиентите, предлагане на клиента, промоции, начин на задоволяване нуждите на клиента, обслужване на продажбите, маркетингов микс и т.н. С предварителната уговорка, че аз самия не съм маркетолог, а финансист, нека все пак изведа основните, задължителни параметри, които се съдържат в маркетинговия план:

  Проучване на пазара: Първата стъпка, без която не можете да продължите. Пазараното проучване ще Ви даде базата данни, суровия материал, от който в последствие ще изградите маркетинговия план. Пазарното проучване следва да отговори на въпросите: Какъв е обема на пазара? Какви движенията в обема на пазара? На колко се изчислява търсенето в момента, на колко се изчислява предлагането в момента? Има ли свръх предлагане или недостиг ? Какви са очакванията за бъдещия обем на пазара, достигнат ли е потенциала на пазара, на колко се равнява потенциала на пазара? Има ли бариери пред навлизането на нови компании в пазара: технологични, финансови, юридически, административни, политически? Ако има такива бариери – сме ли в състояние да ги преодолеем ? Има ли административни регулации – лицензии, регистрации, квоти и субсидии? Стъпки как да изготвим добър бизнес план за нашия бизнес

След като сте открили отговорите на тези въпроси, следва най – важния въпрос : Какъв е пазарния дял, на който ние можем да разчитаме, какъв е потенциалния обем, който можем да реализираме, т.е. трябва да изведем прогнози за продажбите?

 • Продукти: Тази част на бизнес-плана дава информация за нашите продукти, ползите които носят за потребителите, потребностите които задоволяват, начина по който ги задоволяват, разликата в ползите за потребителя, които носят спрямо останалите продукти на пазара.
  Клиенти: Идентифицирайте клинтите потребяващи Вашите услуги. Изведете основните им потребителски навици. Изведете потребителските профили. Класифицирайте ги по признаци. Таргетирайте ги, кои са Вашите основни таргети по бизнес плана? Опишете в детайли потребителското поведение на основните Ви таргети. Опишете очакванията Ви за потребителското поведение на таргетите за в бъдеще.
 • Конкуренция: Пълно и детайлно проучване на конкуренцията, идентифициране на основните конкуренти, техните реализирани обеми. Задължително изготвяне и поместване на конкурентен анализ спрямо 5-те идентифицирани, като “основни” конкуренти.
 • Стратегия: Пълно описание на промоционалната политика, как ще достигнем до клиентските таргети, как ще ги накараме да научат за нашия продукт, как ще им покажем ползите, които потреблението на нашите продукти носи за тях? Ще рекламираме ли? Къде ще рекламираме: радио реклама, телевизионна реклама, печатна реклама, интернет реклама, външна реклама, нетрадиционни форми на реклама ? Даване информация за промоционалния бюджет в лева, разпределяне на бюджета по типове реклама, медии и тайминг на изразходване на средствата.
 • Ценообразуване:Каквото и да става – говорим за пари ! Дайте информация за цените на своите продукти, как ценообразувате, каква е Вашата цена сравнена с тази на основните конкуренти? Защо е цената на Вашата продукция е по-висока от тази на отаналите? Защо е по-ниска?
 • Локация: Не пропускайте да опишете тази част, важно е! Защо предлагате тази локация в бизнес-плана? Върху какви данни стъпвате? Правено ли е проучване с количествени данни за тази локация? Каква методология сте използвали в проучването Ви?
 • Дистрибуционни канали: Опишете в детайли каналите за дистрибуция, които ще ползвате в бизнеса си? Опишете как точно ще реализиратте продукцията – директно, през интернет, с посредници по веригата, продажби на дребно, продажби на едро? Агенции, доставчици? Информация по тези точки, задължително следва да присъства в бизнес – плана.
 • Прогнози за продажбите: Прогнозирането на продажбите е една от най-трудните операции в бизнеса и дори опитни търговски директори отказват да го правят. Разбира се, има конкретни случаи, когато е лесно да се прогнозират продажбите – например когато, имаме осигурени дългосрочни предварителни договори с клиенти за изкупуване на продукцията ни. Доскоро в строителството голяма част от площите се продаваха ”на зелено” още преди да е започнало реално строителството… Въпреки това бизнес план без прогнози за продажбите, не е никакъв бизнес план ! Все пак има някои количествени методи и техники, които биха могли да се използват за прогнозирането на продажбите в бизнес плана. За тях ще пиша в отделен постинг… Другия начин е да използвате маркетингови и търговски консултантски фирми, които да извършат прогнозирането вместо Вас… Но прогнози за продажбите трябва да има…Аз лично, на кредитен съвет никога не бих гласувал за бизнес план без детайлни прогнози за продажбите…
 • 6. Оперативен план.

  Тук е местово в бизнес плана, където следва да покажете, че познавате спецификата на бизнеса, за който пишете бизнес плана. Дайте достатъчна информация за:
  По отношение технологичните процеси:

  • за производствения процес, технологията на производство;
  • контрол на качеството;
  • система за планиране на запасите;
  • система за планиране на доставките;
  • управление складово стопанство;
  • система за обслужване на клиентите;

  По отношение локацията:

  • позициониране;
  • площ;
  • планировка – планировката е процес на максимлно ефективно разпределение на машините и съоръженията вътре в пространството, така щото да се осигури максимално
  • производителност в процеса на работа и съкращаване времето на движение на суровините между отделните взена в технологичния процес.

  По отношение персонала:

  • избройте длъжностите във Вашия бизнес план…
  • ако дадете карта на дейностите в бизнеса ще увеличи тежеста на Вашия бизнес план;
  • ако имате избрани хора, за ключовите позиции: директори, мениджъри, инженери, технолози е хубаво да вмъкнете детайлна информация за техния професионален опит;

  По отношение доставчиците и склад:

  Избройте основните доставичици. Ако имате сключени дългосрочни договори с тях е хубаво да ги приложите към бизнес плана. Ако в договорите има конфеденциална търговска информация, не ги прилагайте към бизнес плана, но сдайте основните параметри по тях: срокове, количества и т.н. Планирането на доставките е изключително важно за успеха на бизнес плана, така че ако имате дългосрочни договори с доставчиците – не го крийте в бизнес плана.
  колко време ще стоят суровините и материалите в склада преди да влязат в производство? Колко време стои готовата продукция в склада преди да премине към дистрибуция?

  7. Мениджмънт, организация и администрация;

  • опишете организационно-управленската сис структура;
  • опишете банката с която желаете да работите;
  • опишете още веднъж техническия и инвестиционен опит на инвеститорите и мениджърите стоящи зад бизнес плана;

  8. Финансов план

  За каквото и да се отнася бизнес плана накрая всичко опира до пари. Финансовия план е задължителна част от бизнес плана. Не можете да предадете бизнес план без финансов план включен в него. Финансовия план е финансовата, количествената “архитектура” на бизнес плана. Финансовия план се състои от разчети за всяка отделна част в бизнес плана. Всички разчети накрая се обединяват във финансови отчети и инвестиционни анализи. Целта на финансовия план е количественото остойностяване на Вашия бизнес план. Задължително финансовия план, като част от бизнес плана трябва да съдържа информация за:

  • приходите от продажби;
  • себестойността на продажбите;
  • оперативните разходи;
  • извънредните разходи;
  • вземанията от клиенти;
  • задълженията към доставчици;
  • движенията в стоки, материали, суровини и готова продукция;
  • капиталовите разходи;
  • разходите за амортизации;
  • разходите за труд и осигуровки;
  • капиталовата структура;
  • стойността на привлечения капитал;
  • разходите за лихви и съставяне на детайлни погасителни планове;
  • ликвидността и паричните потоци;
  • данъците; данъчни активи и данъчни пасиви;
  • планиране на ДДС; Обикновено се търси моментална регистрация по ДДС с цел приспадане на разходите по ДДС по капиталовите разходи през първата година;
  • изготвяне Отчет за приходите и разходите /ОПР/
  • изготвяне Отчет за паричните потоци /ОПП/
  • изготвяне на Счетоводен баланс /СБ/
  • изготвяне на отчет за собствения капитал /ОСК/
  • изготвяне на инвестиционни анализи: период на изкупуване на инвестицита, дисконтиран период на изкупуване на инвестицията, доходност за инвеститорите; вътрешна
  • нормана възвращаемост на инвестирания капитал; коефициент за възвращаемост на капитала /return of equity ROE/

  9. Приложения

  В последната част се прилагат копия от различни документи, които удостоверяват написаното в бизнес плана:

  1. сключени договори;
  2. договори за открити акредитиви в полза на предприятието;
  3. информация за предварително сключени фючърсни сделки за продажба на готовата продукция;
  4. банкови гарнации от трети банки на бъдещите клиенти, издадени в полза на инвеститорите в проекта удостоверяващи ликвидноста на проекта;
  5. професионални автобиографии;
  6. актуални състояния издадени от Търговски регистър към Агенция по вписванията;
  7. удостоверения за липса на задължения издадени от Националната Агенция по Приходите /НАП/
  8. други документи, които се изискват от банката и/или инвеститорите, пред които се кандидатства с проекта.

  Бизнес проект

  Бизнес проект представляет собой документ, в котором представлено полное описание и обоснование того или иного проекта, а также возможностей всесторонней оценки эффективности решений, принятых при его реализации. То есть, в целом, бизнес проект отвечает на вопрос — имеет ли смысл вкладывать деньги в тот или иной проект.

  Основные задачи бизнес проекта

  1) Доказать тот факт, что определённый продукт или услуга обязательно будет пользоваться спросом среди определённой категории покупателей.

  2) Установить размеры рынка сбыта продукта.

  3) Определить показатели прибыли и рентабельности будущего проекта, которые, собственно, и дадут ответ на вопрос о целесообразности вложения средств.

  Виды бизнес — проектов

  Современные бизнес проекты имеют свою классификацию:

  1) По типам проекта.

  Это означает классификацию по основным областям деятельности, в рамках которой осуществляется реализация проекта.

  2) По классам проекта.

  В это понятие входит состав и структура проекта, а также его предметная область. Например, это может быть монопроект, который представляет собой отдельный проект различных типов, масштабов. Так же это может быть мультипроект, который представляет собой комплексный проект, состоящий из отдельных так называемых монопроектов. Есть и такое понятие, как мегапроект, суть бизнес проекта такого виды – это целый план развития регионов и других подобных образований.

  3) По масштабу проекта.

  Этот показатель зависит от числа участников, которые принимают участие в проекте, а также от уровня воздействия на окружающую среду.

  4) По продолжительности проекта.

  Проекты в большинстве своём могут подразделяться на долгосрочные, краткосрочные и среднесрочные.

  5) По сложности.

  Зависит от степени сложности проекта с финансовой точки зрения, а также характеризуется с точки зрения технической сложности.

  6) По виду проекта.

  Этот показатель подразумевает под собой характер предметной области проекта, а также другие показатели, которые играют важную роль.

  В целом организационные проекты представляют собой реформирование организаций, а также возможность построения системы управления. Так, бизнес план проекта играет важную роль во многих аспектах деятельности предприятия.

  Функции бизнес проекта

  При помощи данного документа можно легко и просто дать оценку основным результатам деятельности предприятия за конкретный период времени. Также бизнес проект может использоваться для разработки концепции, которая выбирается для ведения бизнеса. Помимо этого, бизнес проект является основным инструментом для привлечения новых инвестиционных вложений и выступает позывом для реализации определённой стратегии компании.

  Составление бизнес проекта выступает в качестве одного из основных инструментов планирования, а также для получения денег из внешнего источника. То есть, бизнес проект является инструментом получения банковских ссуд для реализации цели компании, а также для получения денег под проект в виде ссуд. Если вами планируется разработка бизнес проекта, то важно уделять внимание основным пунктам, которые содержит в себе этот проект.

  Содержание бизнес проекта

  Он содержит массу характеристик деятельности предприятия, а также финансовых результатов. Представляет собой важнейший инструмент реализации стратегии предприятия, потому структура такого документа подлежит унификации. Если говорить о содержании этого документа, то стандартный бизнес план содержит в себе следующие разделы:

  1) Резюме.

  Оно содержит в себе краткое описание проекта, поэтому именно за счёт резюме складывает то или иное первое представление о проекте. По этой причине данный пункт является очень важным, и от него зависит степень интереса потенциальных инвесторов. Резюме в обязательном порядке должно содержать ряд пунктов:

  • цели проекта;
  • описание компании, которая занимается реализацией проекта;
  • изложение самых привлекательных позиций проекта;
  • потребность в инвестициях, сумма вложений;
  • краткое описание расчёта финансовых показателей, которые характеризуют эффективность проекта;
  • порядок, в котором будут возвращаться заёмные средства;
  • сроки возврата заёмных средств, а также факты, которые будут являться подтверждением надёжности деятельности предприятия, в том числе гарантии.

  Реализация бизнес проектов начинается именно с этого важного этапа, который включает в себя очерёдность выполнения действий.

  2) Описание предприятия.

  Этот раздел должен содержать в себе краткое описание предприятия и его деятельности, а также описывать основные виды деятельности компании и её характер. Кроме того, сюда можно отнести профиль и стадию развития бизнеса, которая также играет очень важную роль во всём процессе. Описываются и основные цели предприятия, и его форма хозяйствования. Далее следует описание товаров и услуг, которые будут предложены клиентам компании, а также рассчитываются основные показатели за последние несколько лет. Характеризуются современные темпы развития и описываются его основные тенденции. Рассчитываются показатели конкурентоспособности товаров и предприятий, причём расчёт проводится по конкретным рынкам и позициям. Можно указать некоторые конкурентные преимущества компании. Бизнес проект предприятия содержит этот пункт не зря, поскольку он играет решающую роль.

  3) Описание товаров, продукции или услуг.

  На этом этапе осуществляется непосредственно само описание, а также возможности, которые предоставляет использование этих товаров или услуг. Преимущества товара, готовность товара или продукта к выходу на рынок, а также список потребителей, которые уже успели ознакомиться с продуктом и дать о них хороший отзыв.

  Этот этап также является очень важным в бизнес плане, поскольку от него зависит степень заинтересованности инвестора в целесообразности проекта. Основной целью проведения анализа рынка является разъяснение того, как именно создаваемый бизнес будет действовать на рынок и на ситуацию, которая на нём складывается. Анализ рынка включает в себя ряд следующих элементов:

  • определёние ёмкости и спроса на рынке;
  • результаты проведения маркетингового исследования;
  • результаты исследования рынка;
  • прогнозируемые объёмы продаж и доходов;
  • описание стратегии маркетинга компании – способов продвижения товара, рекламы и так далее.

  В свою очередь маркетинговая стратегия включает в себя ряд основных действий, а именно:

  • сегментацию рынка;
  • стратегию, по которой происходят основные принципы ценообразования;
  • охват рынка и разработка новинок товаров;
  • ресурсная стратегия;
  • методы и способы стимулирования сбыта, выбор стратегии по рекламной деятельности;
  • стратегия развития компании на дальнейшую перспективу.

  5) План производства.

  Этот этап является особенно важным, если бизнес план составляется для производственной деятельности. Он должен включать в себя общий подход к производственной деятельности, а также всё сырьё и материалы, которые понадобятся для ведения успешной деятельности, оборудование и мощности, а также требования к трудовым ресурсам, которые будут использоваться при производстве продукта.

  Также этот раздел включает в себя план, по которому будет происходить обновление продукции:

  • описание подходов, принципов, которые использовались при разработке стратегии;
  • обоснование инвестиционного проекта с технической и экономической точки зрения;
  • показатели конкурентоспособности, а также качество продукции;
  • планы по разработкам.

  Кроме того, сюда можно отнести и план производства продукции, который содержит в своем составе ряд вопросов:

  • расчёт мощности;
  • календарный план и оперативные планы, план реализации продукции и анализ использования мощностей предприятия.

  В свою очередь план производства и реализации продукта содержит в себе расчёт целого ряда показателей. На данном этапе составляется также и план развития производства, например, повышение технического уровня, организационного уровня и социального развития.

  6) График, по которому выполняются работы.

  Этот пункт также имеет название календарного плана работ, которые будут проводиться в рамках реализации всего проекта. Он включает расчёт потребности в финансовых ресурсах, плюс он должен отражать рамки работ на каждом этапе.

  Составляется и план обеспечения производства, который содержит в себе проведение анализа эффективности использования всех ресурсов, а также расчёт потребности в разных видах ресурсов. Разрабатывается план материально-технического обеспечения, а также информационного.

  7) Организация деятельности и управление ею.

  На данном этапе речь идёт об управлении предприятием, которое включает в себя ряд основных этапов:

  • Описание участников предприятия – инвесторы, предприниматели и Совет директоров.
  • Схема компании, которая будет описывать весь организационный процесс с начала до конца. А именно: здесь будет содержаться разделение ответственности и основные моменты ведения деятельности.

  Очень важно предусмотреть организацию реализации бизнес плана, который содержит в своём составе разработку программы, в рамках которой будет происходить реализация стратегических планов. Также сюда будет входить мотивация выполнения планов, и регулирование всего процесса по реализации.

  8) Финансовый план.

  Это основа любого бизнес проекта, который должен составляться строго по образцу. В общем, финансовый план содержит в себе ряд следующих пунктов:

  • прогноз объёмов продаж;
  • баланс финансовой части;
  • бюджет предприятия;
  • управление рисками, страхованием и ценными бумагами;
  • показатели эффективности хозяйственной деятельности предприятия.

  Поскольку цели бизнес проекта – это отображение его эффективности, то важно обратить внимание на ряд факторов.

  9) Риски и управление ими.

  Оценка рисков играет важную роль на любом предприятии, и каждый риск должен быть предусмотрен. В этом разделе важно и необходимо ответить на вопрос о том, какие риски могут возникнуть в ходе реализации проекта и в ходе его работы. Также необходимо минимизировать риски. Создание бизнес проекта в целом характеризуется созданием ряда его элементов, на которые важно и необходимо обратить внимание. Финансовая часть является самой важной в разработке совершенно любого проекта, и она основывается, как правило, на проведении оценки и анализе денежных потоков, которые обусловлены эффективной хозяйственной деятельностью предприятия.

  10) Приложение.

  Проводя бизнес планирование проекта, обратите внимание на наличие этого пункта. Данный раздел содержит в себе документы, которые подтверждают или дополняют информацию, содержащуюся в бизнес плане, например, это может быть биография персонала, который занимается управленческой деятельностью. Так, разработка бизнес плана проекта включает в себя ряд важнейших элементов, на которые очень важно обратить внимание при составлении плана.

  Так, с учётом классификации бизнес проектов, а также с учётом основных параметров составления проекта, необходимо обратить внимание на каждый пункт, ведь все играют важную роль. Соблюдая классификационные признаки бизнес проекта, и выбрав правильное направление в составлении каждого раздела, вы сможете создать отличный бизнес план, который вызовет интерес у потенциальных инвесторов.

  При правильном подходе к составлению бизнес проекта, получится достичь отличных результатов, и при этом привлечь внимание инвесторов достаточно быстро и легко. Всё, что необходимо – это следовать основным принципам создания проекта, и всё непременно получится.

  Как правильно написать бизнес-план самостоятельно?

  Бизнес-план представляет собой документ, в котором освещаются все характеристики будущей организации, проводится анализ возможных проблем и рисков, их прогнозирование и методы, с помощью которых удастся их избежать.

  Проще говоря, бизнес-план для ИП и инвестора – это ответ на вопрос «Нужно ли финансировать проект или отправить его в мусорку?».

  Важно! Бизнес-план оформляется на бумаге, учитывая некоторые порядки и правила. Такое представление проекта в некоторой степени материализует вашу идею, показывает ваше стремление и готовность работать. Также оформление на бумаге упрощает восприятие идеи со стороны инвестора.

  Самостоятельное составление бизнес-плана

  Составить бизнес-план самому не так сложно, нужно лишь тщательно обдумать идею. Прежде чем хвататься за калькулятор и высчитывать доходы, надо предпринять несколько действий.

  1. Выявить «плюсы» и «минусы» возникнувшей идеи. Если количество «минусов» зашкаливает — не спешите сдаваться. Некоторые аспекты можно повернуть в противоположную сторону, подумайте над способами решения таких «минусов».
  2. Важными характеристиками являются конкурентоспособность и рыночная устойчивость.
  3. Рынок сбыта нужно продумать до мелочей.
  4. Окупаемость товара (услуги) и время получения первой прибыли позволят вам определить (примерно) необходимую сумму для вложений.

  Если после такого поверхностного анализа вам не расхотелось бросать своё детище, то пора брать чистый лист и приступать к созданию бизнес-плана.

  Важно знать! Единой структуры и пошаговой инструкции того, как рассчитать бизнес-план, нет. Поэтому наличие и порядок включенных в план пунктов определяется самостоятельно. Однако специалисты установили наиболее оптимальный вариант структуры плана. Если опыт в составлении подобных документов отсутствует, нужно воспользоваться этими рекомендациями, чтобы грамотно составить работу.

  Структура и порядок составления бизнес-плана

  Структура хорошего бизнес-плана, как считают экономисты, должна включать 12 пунктов. Каждый из них описан далее.

  Титульный лист

  Здесь указываются следующие параметры:

  • наименование проекта;
  • наименование организации, где планируется реализация проекта, с указанием телефонов, адресов и других контактных данных;
  • руководитель вышеуказанной организации;
  • разработчик (команда или руководитель) бизнес-плана;
  • дата составления документа;
  • допускается вынесение на первый лист самых значимых показателей финансовых расчетов по проекту.

  Меморандум о конфиденциальности

  Этот документ необходим для защиты авторских прав на идею и бизнес-план. Здесь отражено осведомление читающего о том, что он не вправе распространять содержащуюся в документе информацию без разрешения автора. Также может иметь место указание о запрете копирования, дублирования документа, передачи иному лицу, требование о возврате прочитанного бизнес-плана автору, если инвестор не принимает соглашение.

  Пример меморандума о конфиденциальности можно наблюдать ниже.

  Следующие 2 раздела плана – «Краткое резюме» и «Главная идея проекта» — вступительные. Их можно использовать как предварительное предложение (для ознакомления) партнерам и инвесторам, пока не назначены переговоры.

  Краткое резюме

  Хотя краткое резюме такого документа находится в начале, пишется оно на заключительном этапе, как итог. Резюме – это сокращенное описание идеи проекта и перечень наиболее значимых характеристик финансовой составляющей.

  Здесь помогут следующие вопросы, ответив на которые можно получить отличное резюме:

  1. Какой продукт предприятие планирует реализовывать?
  2. Кто захочет купить этот продукт?
  3. Каков планируется объем продаж (производства) на первый год функционирования компании? Какова при этом будет выручка?
  4. Сколько в сумме составляют затраты по проекту?
  5. Как будет формироваться предприятие по организационно-правовой форме?
  6. Какое количество рабочих планируется привлечь?
  7. Каков необходим объем капитальных вложений на реализацию проекта?
  8. Какие источники финансирования данного проекта?
  9. Сколько составит общая прибыль (доходность) за конкретный период, срок окупаемости, объем денежных средств на конец первого года функционирования предприятия, рентабельность. Чистый дисконтированный доход.

  Важно знать! Резюме прочитывается инвестором в первую очередь. Поэтому от этого раздела зависит дальнейшая судьба проекта: инвестору либо станет интересно, либо скучно. Эта часть не должна превышать объем в 1 страницу.

  Главная идея проекта

  Здесь автор описывает идею, на основе которой он хочет организовать предприятие. В этой части плана нужно ответить на такие вопросы:

  1. В чем заключается главная проектная цель?
  2. Каковы задачи предприятия для достижения главной цели?
  3. Есть ли преграды перед поставленной целью и как их обойти?
  4. Какие точные действия автор предлагает выполнить, чтобы в кратчайшие сроки добиться результата и достигнуть цели? Каковы эти сроки?

  Важно! Необходимо привести четкие, реальные и явные аргументы, которые подтвердят уверенность в выгодности и успехе проекта. Объем этой части оптимален в пределах 1-2 страниц.

  В этом же разделе принято использовать проведенный SWOT-анализ оценка сильных, слабых особенностей предприятия, возможностей (перспектив), а также возможных угроз. Сделать бизнес-план правильно и наиболее полно без такого анализа вряд ли получится.

  В SWOT-анализе отражаются 2 стороны, влияющих на течение жизни организации: внутренняя, касающаяся самого предприятия, и внешняя (все, что за пределами компании, что она изменить не в силах).

  Не забывайте: вы описывайте предприятие, а не продукт! Частая ошибка авторов в том, что они начинают в графе «силы» писать характеристики товара.

  Вот какие параметры для описания сил или слабостей можно использовать:

  • высокотехнологичное производство;
  • сервис и обслуживание после продаж;
  • многофункциональность продукта (не затрагивая конкретные его свойства);
  • уровень квалификации и профессионализма работников;
  • уровень технического оснащения предприятия.

  К внешним факторам («возможности» и «угрозы») можно отнести:

  • темпы рыночного роста;
  • уровень конкуренции;
  • политическая обстановка в регионе, стране;
  • особенности законодательства, государственная поддержка;
  • особенности платежеспособности потребителя.

  Характеристика отрасли на рынке

  Тут автор должен вновь доказать обоснованность проекта, опираясь на маркетинговый анализ рыночной ситуации. Использовать здесь рекомендуется такие показатели:

  • динамика продаж аналогичной продукции в отрасли за последние годы;
  • темп роста рыночной отрасли;
  • тенденции и особенности ценообразования;
  • исчерпывающая оценка конкурентов;
  • поиск и указание новоявленных и молодых предприятий в отрасли, а также характеристика их деятельности;
  • описание рынка потребителей, их желания, намерения, требования, возможности;
  • оценка возможного воздействия научных, общественных, экономических аспектов;
  • перспективы в развитии на рынке.

  Сущность проекта

  В этом разделе раскрывается идея, предмет бизнес-плана. Также здесь отражается уровень подготовленности предприятия к выходу «в свет», наличие всех требуемых для этого средств.

  Важнейшие в этом разделе положения:

  • первостепенные цели;
  • описание целевого потребительского сегмента;
  • ключевые результативные факторы рыночного успеха;
  • детализированное представление изделия, характеристики которого обязаны быть в рамках определенного выше сегмента рынка;
  • этап разработки изделия (если производство запущено), патентная и авторская чистота;
  • характеристика организации;
  • суммарная стоимость проекта, с указанием графика финансирования по периодам и суммам вложений;
  • требуемые расходы начального периода на маркетинговую кампанию и формирование слаженной оргструктуры.

  Маркетинговый план

  Тут указываются задачи, цели маркетинговой политики и методы их решения и достижения. Важно указать какая задача для какого персонала предназначена, в какие сроки требуется её выполнение и с помощью каких инструментов. Средства, необходимы для последних тоже нужно указывать.

  Маркетинговый план – это стратегия, совокупность последовательных и/или одновременных шагов, создающаяся для привлечения потребителей и эффективной отдачи с их стороны.

  Инвестор будет внимателен к таким пунктам как:

  • проработанная система комплексного исследования и анализа рынка;
  • планируемый объем реализации товара (услуги) и его ассортимент, расписанные по временным периодам до момента выхода предприятия на полные мощности;
  • способы усовершенствования продукции;
  • описание упаковки продукта и ценовой политики;
  • система закупок и сбыта;
  • рекламная стратегия – четко сформулированная и понятная;
  • планирование сервисного обслуживания;
  • контроль за осуществлением маркетинг-стратегии.

  План производства

  Всё, что касается непосредственно создания продукции, отражается в этой части. Поэтому этот раздел целесообразно составлять только тем компаниям, которые планируют не только распространение, но и производство продукции.

  Моменты, обязательные к указанию:

  • требуемая производственная мощность;
  • подробное толкование технологического процесса;
  • детальное описание операций, поручаемых субподрядчикам;
  • необходимое оборудование, его характеристики, стоимость и способ закупки или аренды;
  • субподрядчики;
  • необходимая площадь под производство;
  • сырье, ресурсы.

  Важно указывать себестоимость всего, что требует затрат.

  Организационный план

  На этом этапе разрабатываются принципы организационного стратегического управления компанией. Если предприятие уже существует, то данный пункт все равно обязателен: здесь определяется соответствие имеющейся структуры намеченным целям. Организационная часть должна непременно содержать такие данные:

  • наименование организационно-правовой формы (ИП, ОАО, товарищество и другие);
  • система оргуправления, отражающая структуру в форме схемы, положений и инструкций, связи и зависимости подразделений;
  • учредители, их описание и данные;
  • руководящий состав;
  • взаимодействие с персоналом;
  • снабжение системы управления необходимыми материально-техническими ресурсами;
  • местонахождение компании.

  Финансовый план

  Эта глава бизнес-плана дает совокупную экономическую оценку написанного проекта в сопровождении с расчетами уровня рентабельности, сроков окупаемости затрат, финансовой стабильности предприятия.

  Финансовый план инвестору очень важен, здесь он определяет, привлекателен ли для него данный проект.

  Тут необходимо сделать некоторые расчеты и подвести итоги по ним:

  • динамика валют «рубль – доллар»;
  • платящиеся налоги и их процентные ставки;
  • источники формирования капитала (собственные средства, кредиты выпуска акций и др.);
  • отчетный план прибылей и убытков, например, такой:
  • сводная таблица cash – flow (денежные потоки и их движение);
  • балансовая ведомость (финансовое положение компании на конкретное время);
  • точка безубыточности, вычисленная математическим и графическим методами, например:
  • Расчет NPV (чистого дисконтированного дохода ЧДД) и периода окупаемости вложенных средств (в виде графика). На изображении ниже представлен пример такого графика:
  • Индекс доходности PI (пример ниже);
  • Показатель внутренней нормы доходности IRR при нескольких процентных ставках дисконта. Рассчитывается по формуле:

  Анализ рисков

  В рисковом анализе автор должен исследовать проект и обнаружить потенциальные угрозы, которые могут привести к снижению доходов. Нужно учесть финансовые, отраслевые, природные, социальные и др. риски. При этом необходимо разработать подробный и эффективный план их предотвращения или минимизации влияния на компанию. Поэтому в бизнес-плане надо указать:

  • список всех потенциальных проблем;
  • комплекс методик и инструментов, предупреждающих, ликвидирующих или минимизирующих риски;
  • модели поведения компании при возникновении событий, не способствующих её развитию;
  • обоснование малой вероятности проявления подобных проблем.

  Приложения

  Это последнее звено в структуре бизнес-плана. Оно включает документы, цитаты, источники, копии договоров, соглашений, справки, письма потребителей, партнёров, данные статистики, таблицы расчетов применённые при составлении данного документа. На приложения в тексте бизнес-плана требуется вставлять ссылки и сноски.

  Общие требования к документу

  • написать бизнес-план необходимо ясным, четким языком, без длинных и сложных формулировок;
  • желательный объем – 20-25 станиц;
  • в бизнес-плане должна быть освещена вся требуемая инвестору информация в полном объеме;
  • документ обязательно должен строиться на реальных фактах, обоснованных рациональных предложениях;
  • план обязан иметь стратегический фундамент: строгий, очерченный и завершенный, с четкими целевыми установками;
  • взаимосвязанность, комплексность и системность – важные особенности составления плана;
  • инвестор должен видеть будущее, перспективы развития идеи проекта;
  • гибкость бизнес-плана – значимый плюс. Если можно внести коррективы, поправки в написанный проект – это приятный бонус для инвестора;
  • условия и режимы контроля за функционированием предприятия должны стать частью бизнес-плана.

  Сделать бизнес-план с нуля без помощи специалиста не просто, но возможно. Важно придерживаться вышеуказанных правил, структуры построения и избегать ошибок.

  Видео-советы от специалистов

  Самые расхожие ошибки

  • Неграмотный слог

  Правилами языка нельзя пренебрегать. Часто случается, что невероятнейшая и перспективная задумка летит в корзину вместе с кучей планов бездарных ИПэшников. А всё потому, что ошибки в орфографии, лексике, пунктуации и плохая подача текста напрочь отбивают желание любого инвестора.

  Оформление должно быть одинаковым по всему документу: маркеры, заголовки, списки, шрифт, кегль, нумерация, интервал и т.п. Содержание, заголовки, нумерация, названия рисунков и таблиц, обозначение данных на графах обязательны!

  Чтобы правильно составить бизнес-план, нужно исчерпывающее количество информации. Перечисленные выше разделы документа – это минимум, который должен быть безоговорочно включен в проект.

  Работа должна быть «как в аптеке на весах». Четкие, определенные, конкретные формулировки целей и (важно!) идеи.

  Изобилие технических, финансовых, маркетинговых терминов поможет только на экзаменах. Для бизнес-плана нужно выбрать только самые значимые детали. Если есть большая необходимость досконального описания какого-либо процесса, то можно вынести его в приложение.

  Подобные бизнес-предложения строятся на предположениях. Поэтому автору необходимо рационально подходить к идее и иметь обоснованную подоплеку, реальную причину, поддерживаемую расчетами.

  На каждое предположение – свое обоснование – реальное, действительное. Факты придают работе осмысленность и уверенность. Фонтан фактов тоже не стоит устраивать, а если увлеклись, то смотрим правило о подробностях.

  Главное правило: нет дела без риска. Не существует такого бизнеса, в котором «тишь, да гладь». Это знает инвестор, это должен знать и автор. Поэтому пора спускаться с облаков на землю и изучать, исследовать, анализировать.

  Конкурент, как и риск, есть всегда. Он может быть прямым или косвенным. Внимательно и дотошно изучайте эту тему, и на горизонте обязательно появится соперник, машущий вам ручкой.

  • Пренебрежение помощью со стороны

  Создать бизнес-план самостоятельно не значит абсолютно всё делать самому. Более того, получение качественного результата возможно совместными усилиями нескольких специалистов. Не бойтесь помощников!

  Бизнес план по технологии проект

  Проект по технологии Бизнес-план Суши бар «Su Yak» Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 108»Выполнили: Ученики. — презентация

  Презентация 10 класса по предмету Технология на тему: Проект по технологии Бизнес-план Суши бар «Su Yak» Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 108»Выполнили: Ученики. . Скачать бесплатно и без регистрации. — Транскрипт:

  1 Проект по технологии Бизнес-план Суши бар «Su Yak» Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 108»Выполнили: Ученики 10 класса «А» Сустретова О. Якимов К. Проверила: Проверила: Хакимова С.Н.

  2 Открытие в городе Трехгорном суши-бара. Открытие в городе Трехгорном суши-бара. Цель — предоставление населению города нового вида услуг, получение прибыли; создание новых рабочих мест. Цель — предоставление населению города нового вида услуг, получение прибыли; создание новых рабочих мест. Финансирование проекта (в процентах): Финансирование проекта (в процентах): собственные средства 75% заемные средства 25% Стоимость проекта. 600 руб. Стоимость проекта. 600 руб. Срок окупаемости проекта 1, 5 года Срок окупаемости проекта 1, 5 года

  3 Суши-бар SU_YAK будет единственным на данный момент суши-баром в городе Трехгорном, то есть в данном населённом пункте (г. Трехгорном) у бара нет конкурентов — неоспоримое преимущество для «молодого» предприятия. В баре будет предоставлен широкий ассортимент продукции национальной кухни Японии. Суши-бар будет оформлен в соответствии с традициями «Страны Восходящего солнца», обслуживающий персонал будет одет в специальную униформу. Для клиентов будет работать бесплатная «Служба доставки суши».

  4 Наименование: «Суши-бар SU_YAK». Адрес: г.Трехгорный, Челябинской области. ул. Мира, 24. ФИО руководителя организации Сустретова Ольга Юрьевна ФИО менеджера организации Якимов Кирилл Вячеславович

  5 СтатусОбщество с Ограниченной Ответственностью (ООО) Форма собственностиЧастная организация Члены совета директоров, краткие биографические справки Сустретова О.Ю, Якимов К.В. Исаков Г.А. Кактусин А.Р. Блинов С.Н. Обладатель права подписи финансовых документов Сустретова О.Ю. Распределение обязанностей между членами руководящего состава Сустретова О.Ю. — подпись документов, Якимов К.В. – Закупка товара в других странах.

  6

  7 Наименовани е предприятия- конкурента Адрес Сильные стороны Слабые стороны БентоУл. Карла- Маркса Первыми открыли свой бизнес Имеет только службу доставки. Небольшая клиентская база

  8 Название Условия поставок Ориентировочные цены Предприятие «Гуанабана» Перевозят на машинах, в специальных ящиках. Огурцы и помидоры – 82 руб. (за кг.), перец болгарский – 53 руб. (за кг.), авокадо – 50 руб. (за шт.) Завод «Рыбонька» Перевозят в замороженном состоянии. Рыба – 210 р. (за кг.), икра – 150 руб. водоросли – 210 р. (за кг.), икра лосося – 212 руб. (за 140 г.) Ликероводочный завод «Утро понедельника» Перевозят в коробках из Японии и Франции. Ликер – 560 руб. саке – 230 руб. сок – 85 руб. Завод «Японамать» Перевозят в мешках на машинах. Рис – руб. (за кг.), васаби – 272 руб. (за кг.), соевый соус – 52 руб. (за 300 г.) Полотняная фабрика «Криворучка» Перевозят в коробках на машинах. Полотенца – 30 руб. форма для персонала – 600 руб.

  9 Наименование источниковСредства СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 1.Выручка от реализации акций 2.Нераспределенная прибыль (фонд накопления) 3.Неиспользованная амортизация ОС 4.Амортизация нематериальных активов 5.Результат от продажи основных средств 6.Собственные средства, всего ЗАЕМНЫЕ И ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА 7. Кредиты банков (по всем видам кредитов) 8. Заемные средства других организаций 9. Долевое участие в строительстве 10. Прочие 11. Заемные и привлеченные средства ( п.п. 7-10) 12. Предполагаемая государственная поддержка проекта – Итого

  10 Уникальность товара В городе Трехгорном товар, предлагаемый суши-баром SU_YAK является уникальным Конечные потребители Население города Трехгорного Характер спроса Равномерный Особенности сегмента рынка Рынок пищевых услуг, для любого возраста Обоснование цены на продукцию Составляющие продукции поступают из-за границы, поэтому в цену включена цена доставки, также учитывается способ изготовления Программа по организации рекламы Реклама в СМИ, баннеры, флаеры, прайс-листы

  11 Низкая оценка рисков, так как в городе Трехгорном низкая конкурентность, жители города заинтересованы в создании суши- бара, не очень высокая стоимость продукции способствует ее реализации.

  Технология создания проекта бизнес-плана с использованием Project Expert

  Система Project Expert основана на динамической имитационной модели денежных потоков с шагом расчета в один месяц и с учетом временных факторов, измеряемых в днях. Использование этой системы дает возможность построить модель собственного проекта и рассмотреть варианты его развития в соответствии с различными сценариями. Компьютерные модели могут применяться не только для разработки стратегического плана предприятия, но и для оперативного управления.

  Рассмотрим последовательность процедур по вводу и обработке данных в процессе использования имитационной модели денежных потоков.

  1. Ввод данных, характеризующих окружающую среду, выбор валют (местной и экспортной); исходный обменный курс валют; показатели инфляции для поступлений и выплат на внутреннем и внешнем рынках; сбыт, постоянные и переменные издержки, оплата труда, переоценка стоимости основных фондов; налоговое окружение.

  2. Ввод данных инвестиционного плана•.

  • организационные и другие затраты подготовительного периода;

  • затраты на приобретение или освоение земли, строительство зданий, сооружений;

  • затраты и сроки проведения работ по технологическому оборудованию;

  3. Ввод данных о сбыте продукции (услуг):

  • перечень продукции (работ, услуг);

  • цены на внутреннем и внешнем рынках;

  • условия продаж (в кредит, с предоплатой и др.), методы стимулирования сбыта;

  • план маркетинга (затраты на рекламу и продвижение продукции на рынок).

  4. Ввод данных о производственных затратах:

  • прямые производственные затраты на единицу продукции;

  • постоянные издержки (операционные затраты, административные расходы, торговые расходы).

  5. Проведение расчетов с целью определения потребности в капитале:

  расчет показателей инвестиционного плана;

  • расчет показателей плана сбыта;

  • расчет производственных затрат;

  • расчет амортизационных отчислений;

  • представление результатов расчетов (баланс, отчет о прибылях и убытках, план денежных потоков);

  • определение потребности в капитале (суммы, сроки).

  Расчеты производятся при ставке дисконтирования, равной нулю.

  6. Формирование капитала . ввод данных о собственном капитале; уточняющий расчет баланса наличных средств (с учетом ставки дисконтирования); определение величины и сроков дефицита капитала; ввод данных о дополнительном собственном или заемном капитале; уточняющий расчет баланса наличных средств.

  Весь цикл действий необходимо повторять до получения бездефицитного баланса наличности.

  7. Распределение свободного капитала: выплата дивидендов (суммы, сроки); размещение свободных средств на депозит (суммы, сроки, условия).

  8. Расчет показателей эффективности бизнес-проекта Для того чтобы бизнес-проект считался эффективным:

  • NVP должен быть больше нуля;

  • РВ меньше, чем срок проекта;

  • PI должен быть больше единицы;

  • чем выше IRR, тем выше эффективность капиталовложений (для дальнейших исследований выбираются те проекты, IRR которых больше 15–20% при темпе инфляции 4–5% в год).

  9. Анализ чувствительности проекта:

  • зависимость NPV от объема продаж;

  • зависимость NPV от уровня рыночных цен на продукты (товары, услуги);

  • зависимость NPV от уровня прямых производственных затрат;

  • зависимость NPV от уровня постоянных затрат (накладных расходов);

  • зависимость NPV от объема инвестиций;

  • зависимость NPV от ставки дисконтирования;

  • повторение процедуры расчетов и оценка результатов.

  10. Формирование и печать отчета о целесообразности осуществления проекта.

  Одной из наиболее важных частей является система актуализации фактических данных о процессе реализации бизнес-проекта. Она осуществляет:

  • сбор и обработку текущей информации о ходе реализации проекта;

  • сравнительный анализ планового и фактического состояния проекта;

  • принятие решения о прекращении проекта, продолжении работ, изменении плана работ.

  В результате сравнения исходного плана актуальных данных формируется отчет о рассогласовании планового и фактического состояний проекта.

  Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter

  Бизнес-план (проекты курса Технологии и профессии)

  Главные идеи проекта

  Составить бизнес-план для получения денег на первоначальные расходы для реализации проекта Школьные тюльпаны

  Этапы реализации

  1 Составили бизнес-план по ремонту теплицы. 2 Определили количество часов для каждой стадии строительства. 3 Соотношение стоимости работ на каждом этапе и общей стоимости работ. 4 Просчитали первоначальные расходы. 5 Определили предварительные продажи за год. 6 Проанализировали расходы и доходы. 7 Оформили в виде презентации. 8 Представили заказчику.

  Исследования

  Осмотр теплицы требующей ремонта. Установили стоимость нужных товаров.

  Оценка

  оригинальность — соответствует требованиям, обязательные элементы — соответствует требованиям, технические навыки — превышают, выразительность — соответствует требованиям, сотрудничество — соответствует требованиям.

  Обсуждение

  Опишите, как проходило обсуждение проекта, кто из представителей местного сообщества присутствовал, какие Вам задавали вопросы? Что у вас получилось хорошо? Что бы Вы сделали по-другому?

  Проект №2

  Название проекта
  Авторы проекта

  Лешукова Наталья, Обрядина Лариса, Баннова Люда

  Главные идеи проекта

  Научиться самостоятельно зарабатывать деньги. Составить бизнес-план для получения денег на первоначальные расходы для реализации проекта Самоделкин

  Исследования

  Опрос учеников, учителей, родителей. Установили стоимость нужных товаров, изделий.

  Оценка

  Оригинальность — соответствует требованиям, технические навыки — превышают, выразительность — превышают, сотрудничество — превышают. Необходимы более детальные расчеты прибыли.

  Обсуждение

  На обсуждении присутствовали коллеги по тренингу. Проект им понравился. Поступило предложение просчитать самоокупаемость нашего проекта.

  Школьное туристическое агентство
  Авторы проекта

  Хеглунд Сергей Леонидович, Белоус Ирина Михайловна

  Главные идеи проекта

  Создание туристического агентства. Привлечь внимание к историческому наследию своего района.

  Исследования

  Исторические и рекреационные объекты Хаапалампинского поселения. Востребованность данного продукта.

  Оценка

  оригинальность — соответствует требованиям, обязательные элементы — превышают, технические навыки — превышают, выразительность — превышают, сотрудничество — превышают.

  Обсуждение

  На обсуждении присутствовали коллеги по тренингу. Проект им понравился. Поступило предложение просчитать самоокупаемость нашего проекта .

  Бизнес план, Проект по Икономика — Pomagalo.com

  Проектът на “Амон Ра” ООД е в Сектор 02 “Месо и месопроизводство”, подсектор “Месно птицевъдство” на мярка 01 “Инвестиции в земеделски стопанства” от Специалната предприсъединителна програма.

  • Други материали от потребителя:

  Индия в Световното стопанство

  Доклад По глобална икономика На тема : Индия в Световното стопанство Индия Население 1 112 849 000 души БВП (2007.) 1.089 трилиона долара БВП на глава от населението 543 милиарда щатски долара Ръст на БВП през 2006-07 г.

  Доклад по Икономика

  Проект „планиране развитието на туризма в община Враца

  Идентифициране на основните социално-икономически партньори в процеса на планиране и координация развитието на туризма и проучване на тяхната роля, мнения, очаквания и препоръки в тази област;.

  Презентация по Планиране и прогнозиране

  • Подобни материали:

  Борсови правила на Франкфуртската фондова борса

  Появата на името БОРСА като понятие идва от сливането на имената на една фамилия на търговци от 16 век, фамилия «van der Beurse», с латинското понятие Bursa (торбичка).

  Реферат по Икономика

  Обучение на персонала

  Обучението на персонала е една от най-важните управленски функции при формирането, развитието и използването на човешките ресурси.

  Курсова работа по Икономика

  Семейство Бенетон

  През 1944 г. бедното и многодетно италианско семейство Бенетон се крие от бомбардировките далече от родния си град Тревизо. Още в тези тежки времена, Лучано Бенетон, първото от четирите деца на семейство Бенетон, с предприемчивост в кръвта.

  Общ материал по Икономика

  Несъвършена конкуренция

  Тя е тази конкуренция, при която трайно се нарушават правилата на съвършената конкуренция, в резултат на което определени икономически агенти получават трайни предимства на пазара. В този случай тези икономически агенти се превръщат в монополисти.

  Лекция по Икономика

  Финансиране на образованието

  Правото на гражданите да получат образование, от основно до най-високо и по този начин не само да осигуряват собствено си израстване и всестранно развитие, но и да повишат общото културно нива на общностната, в която живеят, изразява същността на.

  Курсова работа по Икономика

  Тук ще видите примерни търсения. Натиснете на желаното от вас за да го използвате.