I маркетинг
Содержание страницы

Маркетинг

Маркетинг (на английски: Marketing – пазарно поведение, пазарно нагаждане, взаимодействане с пазара) е съвкупността от действия, чрез които предприятие извлича изгода от пазара. Схващането за маркетинг възниква в началото на ХХ век в Северна Америка. Оттогава то търпи постоянно развитие. Първоначално се ограничава до пазарни проучвания и определяне възможностите за пласмент. Широко възприето и общо определение го разглежда като откриване, снабдяване, задоволяване и задържане на потребители. Днес Американската маркетингова асоциация (AMA, American Marketing Association) го разглежда като създаване, разгласяване и предоставяне стойност на пазара и управляване отношенията с него за взаимна облага на представители и потребители. Британският Хартиран институт по маркетинг (СIМ, Chartered Institute of Marketing) го разглежда като идентифициране, предугаждане и задоволяване на потребителско търсене с оглед печалба.

Типичните действия, съставящи маркетинга, включват:

 1. Проучвания на търсенето (пазарни сондажи);
 2. Изтъкване на почини за нови изделия и услуги (решения);
 3. Нагаждане на предлаганите решения към пазарните изисквания;
 4. Разгласа (реклама и външни връзки или „пиар“);
 5. Продаване или пласмент на решенията.

Взаимодействието между различни дисциплини в маркетинга се изразява с понятието маркетингова смес (на английски: Marketing Mix).

Маркенигът става повсеместен в организационните схеми на предприятията от напредналите икономики след Втората световна война. Разпространява се като обособена и обхватна съчетаваща функция из развитите икономики през 1960-те години. В този си вид достига световен мащаб към 1990-те години. До 1980-те години маркетингът се смята за по-малко или повече творческо поприще. Съвременната теория за маркетинга, обаче, до голяма степен почива върху икономически схващания като добавена стойност и стойност в обращение. Нарастващата намеса на ред други научни дисциплини – психология, социология, антропология и статистика – превръщат маркетинга в своеобразна сборна полунаучна дисциплина, все по-широко преподавана и във висши учебни заведения от 1960-те години насам.

Съдържание

Според традиционния образец маркетингът действа в четири основни насоки, наричани „4Р“ по инициалите на английските им названия: Product (изделие или услуга – днес все повече сборно наричани „решения“), Price (цена), Place (място), Promotion (изтъкване, разгласа). Този образец е предмет на постоянни разработки и критика от 1960-те години насам. Според водещи практиканти и учени съвременното стопанско съревнование не се изчерпва със създаване на по-съвършени и изгодни решения и удачното им разпространяване. То продължава с насърчаване на потребителя да е привързан към решението и предан към марката. Това се нарича клиентски-ориентирана стратегия (Customer Oriented Strategy).

Клиентски-ориентираната стратегия приема, че при свободна конкуренция изборът между еднакво полезни решения е огромен. Това поставя изграждането на надграждащ пазарен облик за предприятието и марката на по-преден план от частното изтъкване и пласиране на дадено решение. Възникващият нов маркетингов подход – Управляване взаимоотношенията с клиента, променя подхода на предприятията, най-вече в разгласата, обслужването и пласмента.

 • Изделие или услуга (решение) (product)

Примерни проблеми в продуктовата политика: Порше

 • Мениджмънт при пускане на нов продукт

— Как трябва да протече въвеждането на нови продукти? Напр. Порше Кайен

 • Мениджмънт на етаблираните продукти

— Как може да се промени вече съществуващата продуктова програма? Напр. SUV до спортните коли

 • Марков мениджмънт

— Как марката може да се използва за други продуктови групи? Напр. Порше Дизайн (очила, ръкавици, куфари)

 • Ценообразуване (price)

Примерни проблеми в ценовата политика: T-Mobile

 • Ценово диференциране

— Как могат клиентите да бъдат накарани да купуват на различни цени? Напр. Разнообразие в тарифите, отговарящи на нуждите на клиентите.

 • Пласмент, разпространяване (place)

Примерни проблеми в пласментната политика: Deutsche Bank

 • Създаване на пласментната система

— По кои канали трябва да се пласира стоката ? Напр. по много канали: чрез филиали, онлайн, по телефона

 • Изтъкване, разгласа и съобщения (promotion)

Примерни проблеми в комуникационната политика:

 • Инструменти на комуникационната политика

— Кои от тези инструменти трябва да се използват? Напр. директна реклама (брошури в пощенската кутия), телевизия, радио, обяви във вестника, интернет

 • Бюджет

— Как се определя разпределението и големината на бюджета?

Маркетингът е проучване на пазара – за пускане на нов продукт, за утвърждаване позициите на вече съществуваща стока или услуга или за намиране на пазар (купувачи) на вече излязъл на пазара продукт.

Подобно на 4Р в маркетинга съществуват и 4С и 7S – това са все елементи на маркетинга свързани със създаването и реализирането на даден продукт.

Маркетинг миксът служи като основа при:

 • разработването, избора и реализацията на маркетинговата стратегия;
 • разработването и използването на маркетинговите планове;
 • разпределението на средствата от маркетинговият бюджет по видове дейности;

На всеки от съставните елементи на маркетинг-микса съответства политика /стратегия и тактика/:

 • продуктова /стокова/ политика;
 • ценова политика;
 • пласментна политика;
 • комуникационна политика.

Маркетинг – управленска функция за оптимизиране на връзката „търсене – предлагане“ и за проявлението ѝ на пазара; вид стопанска дейност за извършване на специализирани пазарни проучвания, разработки и за предоставяне на консултантски услуги. Бива пасивен – отговарящ на пазара, и активен – въздействащ на пазара; за инвестиционни, хранителни и промишлени стоки, за интелектуални продукти и услуги.

Процесът на маркетингово управление в банките, Реферат по Маркетинг, Икономика — Pomagalo.com

Човешкото същество е социално същество. През живота, всичко, което правим, е да се опитаме най-добре да отговаря на нашите нужди. В мястото, където нещата се изменят или да кажа, взаимните нужди са удовлетворени, се нарича пазар и усилия да запознае.

 • Подобни материали:

Реклама, маркетинг и връзки с обществеността

Същност на рекламата. Прилики и разлики между реклама и ВО. Взаимодействие между реклама и ВО.

Лекция по Маркетинг

Средства на международния маркетинг

90-те години са първото десетилетие, в което националните фирми по цял свят трябва да започнат да мислят глобално. С появата на по-бързи комуникации, транспорт и финансови потоци.

Курсова работа по Маркетинг

Тест по маркетинг

Фирма производител на луксозна козметика предлага нов артикул дезодоранти, предназначени за по-нископлатежоспособния потребителски сегмент. Каква стратегия на развитие на продуктовия микс е това?

Тест по Маркетинг

Възникване и роля на маркетинга — същност и съдържание

Възникване и история на маркетинга, определение за маркетинг.

Реферат по Маркетинг

Дефиниции на маркетинга

Маркетингът е управленски процес, отговорен за разпознаването, оценката и удовлетворяването на потребителските изисквания срещу печалба.

Лекция по Маркетинг

Тук ще видите примерни търсения. Натиснете на желаното от вас за да го използвате.

Процесът на маркетингово управление в банките, Реферат по Маркетинг, Икономика — Pomagalo.com

Човешкото същество е социално същество. През живота, всичко, което правим, е да се опитаме най-добре да отговаря на нашите нужди. В мястото, където нещата се изменят или да кажа, взаимните нужди са удовлетворени, се нарича пазар и усилия да запознае.

 • Подобни материали:

Реклама, маркетинг и връзки с обществеността

Същност на рекламата. Прилики и разлики между реклама и ВО. Взаимодействие между реклама и ВО.

Лекция по Маркетинг

Средства на международния маркетинг

90-те години са първото десетилетие, в което националните фирми по цял свят трябва да започнат да мислят глобално. С появата на по-бързи комуникации, транспорт и финансови потоци.

Курсова работа по Маркетинг

Тест по маркетинг

Фирма производител на луксозна козметика предлага нов артикул дезодоранти, предназначени за по-нископлатежоспособния потребителски сегмент. Каква стратегия на развитие на продуктовия микс е това?

Тест по Маркетинг

Възникване и роля на маркетинга — същност и съдържание

Възникване и история на маркетинга, определение за маркетинг.

Реферат по Маркетинг

Дефиниции на маркетинга

Маркетингът е управленски процес, отговорен за разпознаването, оценката и удовлетворяването на потребителските изисквания срещу печалба.

Лекция по Маркетинг

Тук ще видите примерни търсения. Натиснете на желаното от вас за да го използвате.

Интернет-маркетинг

Комплексное продвижение вашего бизнеса в интернете с гарантией качества.

Создание сайтов

Сайт – это не просто ваше лицо в интернете. У него есть своя функция. Сделаем так, чтобы он ее выполнял.

Увеличение % продаж

Мы не станем переучивать вас работать. Внедрим несколько инструментов, и структурируем все процессы.

Аналитика бизнеса

Гиперсегментируете свою целевую аудиторию? Знаете, сколько причин отказаться от ваших услуг? Где проводят отпуск ваши клиенты? А должны знать!

Автоматизация воронки продаж

А что если мы скажем, что все может работать без усилий менеджера?

Маркетинг в соц.сетях

Ваш продукт будут обсуждать. Его полюбят.

Реклама в Яндекс и Google

Уже через неделю ваше объявление будет первым, что увидит человек в поисковой службе.

О нас

Мы – компания «Клевер Lab. Мы начинали в далеком 2010 году, когда рынок активно менялся, и бизнес массово выходил в интернет. Тогда почти никто не знал слов «сквозная аналитика» и «многоканальная конверсия», потому мы поставили себе цель — освоить все возможные инструменты и технологии интернет-маркетинга.

Вскоре на любое клиентское «хочу» мы могли предложить несколько вариантов его реализации. Но тогда же мы поняли самое главное: разработать сайт, настроить рекламу и следить за статистикой, корректируя показатели – только малая часть того, что называется «интернет-маркетингом». Настоящая его сила заключается не просто в знании инструментов, а в возможности использовать их комплексно, как единую систему. Все источники трафика, сервисы аналитики, контент и структура посадочных страниц – все должно быть связано в единый канат, по которому бизнес клиента поднимается на новый уровень, оставляя позади пассивных конкурентов.

Кто Вы?

 • Вы представитель среднего или крупного бизнеса
 • Вы понимаете, что вам жизненно необходим качественный интернет-маркетинг
 • Вы уже пробовали использовать онлайн инструменты продвижения, но что-то пошло не так
 • Вам нужна целостная крутая стратегия интернет-продвижения «под ключ»
 • …или профессиональная настройка отдельных ее инструментов
 • Вы настроены пробовать новое и искать нестандартные подходы к решению задач

Если Вы узнали себя хотя бы в 2 вышеперечисленных утверждениях, то добро пожаловать в «Клевер Lab»

Маркетинг

Ма́ркетинг (англ. marketing ) — це діяльність, спрямована на досягнення цілей підприємств, установ, організацій шляхом формування попиту та максимального задоволення потреб споживачів.

Зміст

Трьома головними аспектами маркетингу є:

 • аналітичний аспект (розуміння ринків);
 • активний аспект (проникнення на ринки);
 • ідеологічний аспект.

Існує п’ять концепцій маркетингу, кожна з яких відповідає певному етапу становлення цієї дисципліни (на основі цих концепцій будуються відносини виробника і споживача):

 • вдосконалення виробництва (пріоритет виробництву);
 • вдосконалення товару (пріоритет товару);
 • інтенсифікації зусиль збуту (пріоритет продажу);
 • традиційна концепція маркетингу (пріоритет потребам споживачів);
 • соціально-етичного маркетингу (пріоритет інтересам суспільства).
 • аналітична (вивчення ринку, споживачів, конкурентів, товарної структури ринку, аналіз внутрішнього середовища підприємства),
 • виробнича (організація виробництва нових товарів, матеріально-технічного постачання, управління якістю і конкурентноздатністю продукції),
 • збуту (організація системи руху товарів, проведення цілеспрямованої товарної політики, організація сервісу, проведення цілеспрямованої політики збуту),
 • управління та контролю (планування, інформаційне забезпечення, комунікаційне забезпечення управління маркетингом, моніторинг та аналіз).

Для здійснення маркетингової діяльності підприємство повинне:

Маркетинг — це планування і здійснення всебічної діяльності, пов’язаної з товаром, з метою здійснення оптимального впливу на споживача для забезпечення максимального споживання за оптимальної ціни та одержання в результаті цього довгострокового прибутку. [1]

Маркетинг — це діяльність щодо забезпечення наявності потрібних товарів і послуг для потрібної аудиторії, у потрібному місці, в потрібний час і за ціною, яка підходить, при здійсненні необхідної комунікації. [1]

Маркетинг — вид людської діяльності, направлений на задоволення потреб за допомогою обміну. [1] Існує сотні визначень маркетингу. Одне з них наголошує на існуванні трьох вимірів у такому визначенні:

 • маркетинг є філософією бізнесу,
 • маркетинг є набором ефективних інструментів, які є необхідними для функціонування підприємства в умовах високої конкуренції,
 • маркетинг є важливою частиною системи управління підприємством.

Маркетинг як філософія спрямовує розвиток підприємства, а інструменти маркетингу дозволяють це успішно реалізувати. Найбільший ефект досягається, якщо маркетинг працює як цілісна концепція та система управління компанією.

Інструментарій маркетингу — різноманітні інструменти впливу на ринкове середовище, які основані на знанні психології споживача та закономірностей економічних процесів.

Слово «маркетинг» походить від англ. market , що означає «ринок», «базар», «збут», «торгівля», «ціна», «курс», у США ще «продовольчий магазин», це слово співзвучне виразу англ. market getting — «оволодіння ринком».

Перші форми маркетингової діяльності (визначення цінової політики та реклама) можна зустріти на початку становлення та розвитку товарно-грошових відносин. [1] Інформація про рекламу товару зустрічається як у Давньому Єгипті, так й у державах Міжріччя.

У 1650 р. один з членів японської торговельної фірми «Міцуї» відкриває у Токіо щось на кшталт універсального магазину, в якому він вперше використовує деякі з основних принципів маркетингу, як-от: збір інформації щодо попиту та пропозиції для різних товарів, попереднє замовлення на виробництво популярних товарів, існування гарантійного терміну, протягом якого покупець має право повернути товар та отримати назад свої гроші, реклама тощо.

Теоретичні основи маркетингу як самостійної науки, що існує на стику економіки, етики, соціології та психології були створені американцем Сайресом МакКорміком (англ. Cyrus Hall McCormick , 1809–1844 р.р., в історії він більше відомий як конструктор першого комбайна). Маючи лише технічну освіту, він створив такі напрямки маркетингу, як вивчення та аналіз ринку, розробив основні засади та принципи вибору цінової політики та сервісу, що призвело до процвітання його фірми «Інтернешнл Харвестер».

Поняття маркетингу виникло у США на початку XX ст. В цей час величезний інтегрований американський ринок після промислової революції потребував нових підходів. Маркетинг як дисципліна викладається в американських університетах з 1902 р. (Пенсильванський університет). В Європі перша кафедра маркетингу була відкрита у 1977 р. в Цюрихському університеті. Після кризи надвиробництва (30-ті роки XX ст.) американські фірми починають звертатися до концепції маркетингу. Цілеспрямовані кроки в галузі системного підходу до маркетингу було зроблено в 50-ті роки. У 60-ті роки маркетинг перетворився на активний багатофункціональний засіб вирішення довгострокових комерційних задач. У 80-ті роки він набув нового соціального звучання.

Одним з найбільш відомих українських науковців, що зробили вагомий внесок в маркетингову науку, зокрема у банківський маркетинг, є Брітченко Ігор Геннадійович — доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України. [ джерело? ]

Філіп Котлер Редагувати

Філіп Котлер (англ. Philip Kotler ) вважається засновником концепції маркетингового управління (англ. marketing management ), що включає, насамперед, сегментацію, таргетування окремих груп споживачів та позиціювання товару. Він також запропонував сучасну концепцію маркетинг-міксу та його п’яти «P» (читається — пі): продукт (англ. product ), ціна (англ. price ), дистрибуція (англ. place ), комунікація (англ. promo ) та персонал (англ. personnel ) (насамперед маються на увазі працівники відділу продажу, їхня підготовка та система мотивації)

Сутність Редагувати

Цілі та стратегія маркетингу Редагувати

Маркетинг — це аналіз, втілення в життя, а також контроль за прийняттям рішень щодо комплексу маркетингу (продукт, ціна, просування, розповсюдження) для задоволення потреб клієнта та його очікувань як ключових моментів на шляху досягнення цілей і виконання завдань організації.

Стратегія маркетингу — основний спосіб досягнення маркетингових цілей, формуючи та конкретизуючи відповідну структуру комплексу маркетингу. Стратегія маркетингу показує з яким продуктом, на які ринки, з яким обсягом продукції необхідно виходити для досягнення поставлених цілей.

У процесі формування маркетингової стратегії можна виділити вхідні та вихідні елементи: вхідні елементи — це ті фактори, аналіз яких передує розробленню маркетингової стратегії, тобто фактори маркетингового середовища і цілі фірми; вихідні елементи — це стратегічні рішення щодо маркетингового міксу, тобто комплексу компонентів маркетингу, який включає чотири складові — товар, ціну, збут та просування. Основне призначення маркетингової стратегії полягає в тому, щоб взаємоузгодити маркетингові цілі фірми з її можливостями, вимогами споживачів, використати слабкі позиції конкурентів та свої конкурентні переваги . При формування стратегії насамперед необхідно врахувати: на якій стадії життєвого циклу перебуває галузь; структуру галузі; сутність і потужність п’яти конкурентних сил (постачальники найбільш важливих ресурсів, покупці, конкуренція між продавцями всередині галузі, товари-субститути, потенційні продавці даного товару), масштаби діяльності конкурентів.

Видатний теоретик маркетингу Мінцберг виділяє п’ять класифікацій стратегії:

 1. стратегія як план — свідомий стратегічний процес, який підкреслює логічну та структурну послідовність подій;
 2. стратегія як хитрість — являє собою специфічну програму, тактику чи маневр для того, щоб випередити конкурентів;
 3. стратегія як модель під нею можна розуміти певну послідовність в поведінці, їй можна знайти раціоналістичне пояснення;
 4. стратегія як позиція — відноситься до вибору позиціювання організації в межах відповідної галузі господарства, в більш широкому стратегічному контексті позиціювання являє собою рівновагу між організацією та тим середовищем, де вона веде господарчу діяльність;
 5. стратегія як перспектива — тут мова йде про перспективу з позицій компанії чи корпоративне уявлення про навколишнє середовище, в такому вигляді стратегія може виникати з певного набору нематеріальних цінностей компанії, підходів, корпоративного духу та поглядів.

Для розробки маркетингової стратегії фірми необхідно послідовно реалізувати конкретні стратегічні рішення: Постановка цілей. Маркетингові цілі — це конкретні якісні та кількісні зобов’язання фірми. Для вибору прийнятної маркетингової стратегії потрібно узгодити цілі маркетингу із загальними цілями підприємства з метою запобігання протиріччям маркетингової стратегії та загальної стратегії розвитку підприємства. Вони виражаються в показниках обсягу продажу або прибутковості за певний час у вигляді умов, котрі мають бути досягнуті до цього часу. Наприклад:

 • забезпечити збільшення прибутку на інвестований капітал як мінімум на 20 %;
 • стати лідером у галузі промисловості;
 • стати добре збалансованою диверсифікованою фірмою;
 • створити спільне підприємство після відповідного аналізу ринку та особистої діяльності;

Маркетингові дослідження. В результаті їх проведення виробник отримує відповіді на питання стосовно покупців

 • Хто є покупцями цієї продукції?
 • Де знаходяться покупці продукції?
 • Де і як покупці купують продукцію підприємства?
 • В яких якостях продукції підприємства зацікавлені покупці?
 • Яку кількість продукції та за якою ціною купують покупці?
 • Як охарактеризувати продукцію підприємства так, щоб отримати за неї вищу ціну?
 • Чи потрібно підприємству випускати іншу, нову продукцію?

Вибір цільових ринків: форми виходу на ринок, особливості маркетингового комплексу, побудова організаційної структури управління та системи контролю.

Під час розробки стратегії також необхідно належну увагу приділити її складовим. Зокрема це позиціювання, товарна політика, цінова політика, канали розподілу, комунікаційна політика (збут та його стимулювання, обслуговування, реклама)

Позиціювання товару — це забезпечення товарові чітко відокремленого від інших товарів місця на ринку й у свідомості цільових споживачів. Складається з наступних етапів:

 1. Маркетингові дослідження які включають в себе дослідження сприйняття з боку потенційних покупців.
 2. Встановлення мети позиціювання;
 3. Розробка стратегії позиціювання(наступальна стратегія чи оборонна стратегія)
 4. Розробка тактики позиціювання(споживче позиціювання, позиціювання відносно конкурентних товарів-аналогів)
 5. Оцінка ефективності позиціювання

Товарна політика — це комплекс заходів, у межах яких один чи декілька товарів використовуються як основні інструменти виробничо-збутової діяльності фірми.

Основним завданням товарної політики є створення такого товару чи послуги і таке управління ними, щоб інші елементи маркетингової діяльності або були непотрібні взагалі, або ж використовувалися мінімально як допоміжні для досягнення поставлених фірмою цілей.

Товарна політика передбачає певний курс дій товаровиробника або наявність у нього наперед обдуманих принципів поведінки. Вона покликана забезпечити прийняття рішень стосовно формування асортименту й управління ним; підтримання конкурентоспроможності товару на певному рівні; знаходження для товарів оптимальних товарних ніш (сегментів); розробка та реалізація стратегії упаковування, маркування, обслуговування товарів.

Цінова політика являє собою важливий елемент загальної стратегії підприємства, і безпосередньо входить у такий великий її розділ, як ринкова стратегія. Вона з’єднує в собі як стратегічні, так і тактичні аспекти і в найбільш загальному вигляді може бути визначена як діяльність керівництва підприємства по встановленню, підтримці і зміненню цін на продукцію, яка здійснюється в руслі загальної стратегії підприємства і спрямована на досягнення його цілей і задач. Тут необхідно відмітити роль маркетингу, який являє собою організацію роботи підприємства з орієнтацією на ринковий попит.

Стратегічні аспекти цінової політики включають договірні заходи по встановленню і зміненню цін, які спрямовані на врегулювання діяльності всієї виробничої і товаропровідної мережі підприємства, і підтримку конкурентоспроможності продукції і послуг у співвідношенні з цілями і задачами загальної стратегії фірми.

Маркетинговий менеджмент Редагувати

Маркетинговий менеджмент (англ. marketing management ) — це процес, основними складовими якого є аналіз, планування, реалізація планів та контроль за здійсненням заходів, спрямованих на встановлення, зміцнення і підтримання взаємовигідних обмінів з цільовими ринками для досягнення цілей підприємства (отримання прибутку, збільшення обсягів збуту, збільшення частки ринку тощо).