E comerce это
Електронна комерція

Електро́нна коме́рція (від англ. Electronic commerce) — це сфера цифрової економіки, що включає всі фінансові та торгові транзакції, які проводяться за допомогою комп’ютерних мереж, та бізнес-процеси, пов’язані з проведенням цих транзакцій. [1] [2]

Зміст

До електронної комерції відносять електронний обмін інформацією (англ. Electronis Data Interchange, EDI ), електронний рух капіталу (англ. Electronic Funds Transfer, EFT ), електронну торгівлю (англ. E-Trade ), електронні гроші (E-Cash), електронний маркетинг (англ. E-Marketing ), електронний банкінг (англ. E-Banking ), електронні страхові послуги (англ. E-Insurance ) тощо. [3] [4]

Перші системи електронної комерції у своїй найпростішій формі з’явилися у 1960-х роках в США та використовувались головним чином у транспортних компаніях для замовлення квитків та обміну інформацією між транспортними службами перед підготовкою до рейсів [5] [6] . Компанія American Airlines впровадила систему автоматизації процедури резервування місць на авіарейси [7] . Сумісна з IBM розробка отримала назву SABRE [en] (Semi-Automatic Business Research Environment, Sabre) та почала працювати повною мірою у 1964 році.

Спочатку електронна комерція опиралася на комунікації, які не належали до Інтернет, та характеризувалися використанням різноманітних автономних стандартів та протоколів. Першим загальноприйнятим стандартом став EDI (Electronic Data Interchange), який був прийнятий у 1980 році. Цей стандарт визначав як типові бізнес-транзакції і документи (замовлення, накладні, митні декларації тощо), які мають бути оброблені та передані через цифрові мережі. На початку 1990-х років ISO розробила новий стандарт EDIINT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport over Internet) який опирався на EDI та визначав засоби передачі EDI-транзакцій за допомогою протоколів мереж IP та Інтернет. Багато великих торговельних організацій інвестували кошти у розвиток EDI, але він ніколи не досяг того рівня популярності, як web-орієнтована електронна комерція, за такими причинами:

 • висока вартість впровадження EDI-рішень не дозволяла середнім та малим підприємствам стати учасниками електронної комерції;
 • повільний розвиток стандартів EDI;
 • складність розробки програм за специфікаціями EDI зумовила нестачу кваліфікованих спеціалістів.

З розвитком Інтернету у 1990-х роках виникла відповідна форма електронної комерції у формі Інтернет-магазинів, де користувачі могли замовляти товари та послуги з оплатою за допомогою банківських карток. Розвиток Інтернету став чинником значного зниження витрат використання електронної комерції завдяки низької вартості обміну інформацією. Це також стимулювало подальший розвиток електронної комерції, серед якої сьогодні розрізняють такі рівні її призначення: Бізнес-Бізнес (B2B — Business-to-Business), Бізнес-Споживач (B2C — Business-to-Customer) та інші.

У багатьох випадках електронна комерція дозволяє скоротити шлях перепродажу продукту від виробника до споживача. Це можливо завдяки використанню Інтернет-технологій, що надають можливість ефективної прямої взаємодії з кінцевим споживачем, тому компанії можуть виконувати роль, яку традиційно виконували проміжні постачальники. Це також дозволяє накопичувати інформацію про усі продажі та про усіх клієнтів, що у свою чергу дозволяє виконати досконалий бізнес-аналіз та маркетингові дослідження. Це є великою перевагою у конкурентній боротьбі.

Електронне середовище широко використовується для доставки цифрового медіа-контенту (музика, фільми, преса тощо), корисної інформації, освітніх матеріалів, а також компаніями-виробниками програмного забезпечення для його продажу.

Найбільшою перевагою електронної комерції є суттєве зниження витрат на оформлення угоди та її подальше обслуговування. Тому бізнес-процеси, які можуть бути переведені на електронну основу мають потенціал зниження витрат на них, що у свою чергу призводить до зниження собівартості товару чи послуги. Найвідомішим прикладом здійснення електронної комерції є Інтернет-магазин, який являє собою веб-ресурс з каталогом продукції та можливістю замовлення і оплати товарів, які сподобались покупцю. Все більше компаній у світі впроваджують рішення електронної комерції у своєму бізнесі. Наприклад, всесвітньо відома компанія CISCO не має традиційної мережі дистриб’юторів. Замість того, вона приймає замовлення тільки в електронній формі зокрема зі свого веб-сайту. Інший приклад — це виробники ноутбуків. На своїх веб-сайтах вони розміщують інтерактивні сторінки, де користувач може зконфігурувати собі ноутбук за своїми потребами та оформити замовлення і оплату.

Бізнес-до-бізнесу (B2B) Редагувати

B2B електронна комерція — це електронна комерція між компаніями. Це тип електронної комерції, що має справу з відносинами між видами комерційної діяльності. Приблизно 80% електронної комерції належать до цього типу, і більшість експертів пророкує, що B2B електронна комерція продовжить поширюватися швидше ніж B2C. Загальніші B2B приклади й найкращі практичні моделі: IBM, Hewlett Packard, Cisco та Dell. На сайті моделі B2B можна розміщувати комерційні пропозиції компанії, отримувати відомості від своїх партнерів, постачальників, формувати рахунки для оплати товарів і послуг або навіть укладати контракти. Створення сайтів B2B для компаній дозволяє їм виявляти високу активність на внутрішньому або міжнародному ринку. [8]

Бізнес-до-споживача (B2C) Редагувати

Електронна комерція бізнес-до-користувача, або торгівля між компаніями й споживачами, включає збирання інформації клієнтами; купівлю фізичних речей чи інформаційних/електронних товарів; і, для інформаційних товарів, одержування товару (програми, електронної книги) по електронній мережі. Це друга по величині й найперша форма електронної комерції. Приклади B2C моделей — мережні компанії продажу в роздріб типу Amazon.com, Drugstore.com, Beyond.com. B2C електронна комерція зменшує ціну угод (особливо ціну пошуку), збільшуючи доступ споживачів до інформації й дозволяючи споживачам знайти саму конкурентоспроможну ціну за товар або послугу. B2C електронна комерція також зменшує ринкові бар’єри входу, тому що вартість створення й розкручування сайту набагато менша ніж установка структури фірми. У випадку інформаційних товарів, B2C електронна комерція ще привабливіша, тому що це зберігає фірми від факторингу в додатковій вартості фізичної мережі розподілу. Крім того, для країн із зростаючою кількістю користувачів Internet, поставка інформаційних товарів стає усе більше й більше доступною.

Споживач-до-споживача (C2C) Редагувати

Електронна комерція споживач-до-споживача або C2C — торгівля між приватними індивідуумами або споживачами. Цей тип електронної комерції характеризований ростом електронних ринків і мережних аукціонів, особливо у вертикальних галузях промисловості. С2С можливо має найбільший потенціал для того, щоб розвивати нові ринки. Цей тип електронної комерції входить принаймні в три форми:

1) аукціони на кшталт eBay, що дозволяє інтерактивно пропонувати ціну в реальному масштабі часу;

2) однорангові системи, типу моделі Napster (протокол спільного використання файлів між користувачами в системах типу IRC) і пізніші моделі обміну грошей;

3) оголошення тематичних категорій у портальних сайтах типу Тематичних категорій Excite і eWanted (діалоговий, мережний ринок, де покупці і продавці можуть вести переговори).

Мобільна торгівля (m-commerce) Редагувати

Мобільна торгівля — закупівля й продаж товарів і послуг через бездротову технологію, тобто, кишенькові пристрої типу мобільних телефонів і особистих цифрових помічників. У 2017 році два мільярди людей здійснили мобільну електронну комерційну транзакцію. [9]

Протягом останніх 5 років український ринок електронної комерції показував щорічне зростання на рівні 50%-60% [10] незалежно від перманентних економічних коливань. При цьому ринок володіє серйозним потенціалом. Наприклад, в Німеччині ємкість ринку електронної комерції становить близько $36 млрд. В Україні аналогічний показник становить не більше $400-$500 млн. [11] [12] [13]

Основні фактори, які гальмують розвиток українського ринку електронної комерції: [12] [14]

 • відсутність законодавчої бази, яка б регулювала процес купівлі/продажу онлайн, здійснення електронних платежів за оплачені товари/послуги та яка б встановлювала прозорі правила гри на ринку (як для продавців, так і для покупців)
 • слабо розвинена національна система електронних платежів
 • низька ефективність більшості існуючих українських торговельних майданчиків
 • низький рівень проникнення інтернету (особливо в регіонах)

В Україні після 6 місяців роботи робочої групи під керівництвом Ольги Бєлькової внесений до Верховної Ради України законопроект №2306а «Про електронну комерцію».

Для України актуально на сьогодні, для ведення бізнесу в Інтернет, вирішення наступних питань:

 • прийняття та регламентація законів, нормативних актів, інструкцій;
 • фінансування наукових досліджень;
 • криптографії;
 • цифрового підпису;
 • платіжних систем для ведення розрахунків в Інтернет;
 • створення в правоохоронних органах, зокрема в МВС, підрозділів по боротьбі з кіберзлочинами.

E-Commerce

Als E-Commerce wird der Handel im Internet bezeichnet.

Wo und wie findet E-Commerce statt?

E-Commerce ist die verkürzte Form für den englischen Begriff Electronic Commerce, welcher übersetzt elektronischer Handel oder auch Handelsverkehr bedeutet. Es handelt sich dabei nur um einen Handel, der im World Wide Web stattfindet. So bezeichnet E-Commerce hauptsächlich den Handel im Internet. Wobei nicht nur der Kauf- und Verkaufsprozess zu dem Begriff des E-Commerce zählt– auch etwaige Leistungen, wie in dem Sektor Kundenservice und Online-Banking zählen zu der Bezeichnung E-Commerce. Der Fokus liegt jedoch hier hauptsächlich auf dem elektronische Geschäftsverkehr in dem Bereich der B2C und B2B -Geschäfte.

Die Vorteile von E-Commerce

Doch welche Vorteile bietet das Thema E-Commerce den Unternehmen oder dem Kunden? Eine der wichtigsten Eigenschaften des digitalen Handels ist es, dass Kaufprozesse quasi ohne jegliche Verzögerung getätigt werden können. Der Kunde kann von seiner Couch aus online Kataloge durchstöbern, online bezahlen und das Produkt seines Begehrens wird ihm im besten Fall sehr zeitnah zugeschickt. Die Kauferfahrung ist schnell und bequem. Das Unternehmen kann den Kunden schon online und vor der Kaufentscheidung bestens beraten. Im E-Commerce besteht die Möglichkeit für einen breiten Informationsaustausch zwischen Kunde und Dienstleister oder Anbieter. Das bedeutet, dass dem Kunden schon vorab alle Informationen geliefert werden können, die er benötigt und er sich auch über Kundenbewertungen und Erfahrungsberichte selbst ein Bild von der Ware und der zu erwartenden Leistung machen kann.

SEO und Shop-Systeme

Das Thema E-Commerce hat mit der Zeit sehr an Komplexität gewonnen und hat sich zu einem der Kerngeschäftsmodelle im Internet entwickelt. Beim Business-Modell des E-Commerce kommt es sehr stark auf eine gute Performance der Marketing-Maßnahmen, wie Affiliate-Marketing, Suchmaschinenmarketing (SEM) und Suchmaschinenoptimierung (SEO) an – denn nur so kann die Anbieter-Seite auch vom Kunden gefunden werden. War das E-Commerce-Geschäft früher noch wenig entwickelt, ist spätestens seit dem Aufkommen des Buchhandel-Riesen Amazon eine zunehmende Professionalisierung zu erkennen, die sich auch in dem immer größer werdenden Angebot an vorgefertigten Shop-Systemen bemerkbar macht.

Du möchtest im E-Commerce arbeiten?

In der Gründerszene Jobbörse findest Du die besten Jobs und Praktika im Bereich E-Commerce

Исследование рынка e-commerce от РБК: почему растет этот сектор?

Главный редактор Rusbase

В ноябре 2016 года аналитики РБК исследования рынков провели масштабное исследование рынка e-commerce в России. Они проанализировали основные показатели индустрии, провели социологический опрос среди 3 тысяч онлайн-покупателей со всей России. В исследовании приводятся анализ результатов опроса, оценки состояния российского рынка e-commerce и тренды на 2016-2017 годы.

Rusbase приводит главные тезисы отчета. Подробнее: по ссылке.

Другие отчеты РБК Исследования рынков: по тегу.

В номинальном выражении за 9 месяцев 2016 года прирост оборота розничной торговли продуктами питания и непродовольственными товарами составил всего 2,4%. Реальный прирост, который учитывает потребительскую инфляцию, ушел в минус и составил -5,3%. В условиях кризиса и падения потребительского спроса рынку интернет-торговли удалось показать положительную динамику – около 6%. Лучше всего справился сектор непродовольственной розницы – ему удалось нарастить долю в общем обороте с 3,8% в 2015 году до 4,2% в 2016.

По оценкам РБК Исследования рынков, в 2016 году оборот всего рынка (без учета продаж купонов на скидки) составит 944,3 млрд руб., что выше показателя 2015 года на 5,8%.

Динамика объема В2С сегмента российского рынка интернет-торговли в 2009-2016 гг., млрд руб., %

С каждым годом все большую долю в структуре товарного сегмента российского рынка интернет-торговли занимает трансграничная торговля. Зарубежные интернет-магазины стремятся «переиграть» российские компании за счет более низких цен и расширенного ассортиментом товаров. Это обостряет конкуренцию на уже высококонкурентном рынке. Увеличение присутствия зарубежных игроков на рынке интернет-торговли уже не первый год беспокоит как топ-менеджмент отечественных онлайн-ритейлеров, так и регулятора.

В октябре 2016 года Федеральная таможенная служба предложила снизить порог для беспошлинного ввоза в Россию товаров из зарубежных интернет-магазинов, а в декабре Минфин заявил, что трансграничная интернет-торговля должна облагаться такими же налогами и пошлинами, как и офлайн-ритейл. На этом фоне зарубежные интернет-магазины стремятся минимизировать возможный урон – так, некоторые уже предоставляют российским интернет-проектам право размещать товары на своих сайтах, что позволяет расширить ассортимент трансграничных игроков и повысить число покупателей российских интернет-магазинов.

Услуги покупают всё меньше

Другой крупный сегмент российского рынка интернет-торговли (платные интернет-услуги) уступает остальным секторам как по темпам развития, так и по доле в структуре рынка. Если в 2014 году платные интернет-услуги занимали 14,1% рынка e-commerce, то к 2016 году их доля сократилась до 11,8%. В денежном выражении сегмент платных услуг не претерпел существенных изменений: в 2014 году он составлял 113,7 млрд руб., а в 2016 году его оборот не превысил отметки в 111,0 млрд руб.

Потребители стремятся к экономии

Согласно результатам опросов РБК Исследования рынков, подавляющее большинство российских онлайн-покупателей за последние полгода хотя бы раз совершали покупки с помощью интернета. Тем не менее, 6 из 10 респондентов стараются реже совершать покупки в интернете. 37% онлайн-покупателей отметили, что за последний год (с ноября 2015 года по ноябрь 2016 года) их затраты на товары и услуги в интернете сократились. У 26%, согласно данным опроса, расходы не изменились, а у 25% респондентов – они возросли.

Динамика изменения расходов на покупки в интернет-магазинах, 2015-2016 г., % от респондентов, совершавших покупки в интернет-магазинах

При этом каждый четвертый опрошенный в 2016 году увеличил свои затраты на покупки в интернете по сравнению с прошлым годом. В частности, 50% респондентов стали совершать онлайн-покупки чаще, а 11% стали покупать более дорогие товары и услуги. Однако больше половины респондентов связывает это напрямую с ростом цен. Также увеличение цен служит одной из причин положительной динамики развития рынка e-commerce.

По сравнению с предыдущим годом количество опрошенных, отметивших рост цен, снизилось с 69% до 57%. При этом доля тех, кто стал покупать чаще, выросла на 10%. Несмотря на снижение темпов роста цен, он по-прежнему заметен для большей части россиян. Это, однако, не влияет на спрос на рынке e-commerce – он продолжает увеличиваться.

Динамика изменения причин, влияющих на увеличение расходов, 2015-2016 г., % от респондентов, увеличивших затраты в интернете

Доставка теряет популярность, а скидки интересуют почти всех

Последние два года растет число потребителей, которые предпочитают функцию самовывоза другим моделям покупок в онлайне. В 2016 году оно составило 53,9%.

Тому есть две причины: во-первых, интернет-магазины расширяют сеть пунктов выдачи (причем не только в крупных городах, но и в регионах), во-вторых, покупатели стремятся экономить в кризис. Заказ с последующей доставкой, в свою очередь, два года теряет популярность. Самый непопулярный вариант – заказ с получением товара в ближайшем розничном магазине (потому что немногие ритейлеры реализуют мультиканальную стратегию развития).

«Какие способы покупки товара через интернет является для вас наиболее ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫМИ?», 2014 – 2016 гг.*, % от респондентов, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах

Поднять трафик и увеличить конверсию интернет-магазинам помогут грамотно проводимые распродажи: 2016 году 91% опрошенных стали обращать внимание на акции и специальные предложения.

Покупатели доверяют картам, но не электронным деньгам

С 2010 по 2016 год доля онлайн-покупателей, оплачивающих заказ с помощью наличных, сократилась с 70% до 46%. 70% покупателей предпочитают оплату пластиковыми картами. Теряют популярность сервисы электронных платежей – WebMoney, Yandex Деньги, RBK Money. Тем не менее, благодаря интеграции в мобайл, им удалось развернуть негативный тренд последних лет – в 2016 году доля покупателей, пользующихся электронными кошельками, выросла с 12% до 17%. Международные системы электронных платежей (QIWI, PayPal и другие), пользуются популярностью еще у 15% онлайн-покупателей.

E-Congress 2017 — это:

Бизнес-событие нового формата, которое задает повестку дня «на завтра», тестирует новые идеи и бизнес-подходы, презентует лучший европейский и украинский опыт в сфере e-commerce.

Место встречи лидеров отрасли, обмена опытом с признанными экспертами и новые знакомства для развития бизнеса.

Выставка, которая объединяет ведущие компании, которые обслуживают рынок e-commerce. Это отличный способ сэкономить время для выбора нового партнера или подрядчика, тем более, что в отличной атмосфере бизнес-переговоры идут намного проще!

9 ИНФОРМАЦИОННЫХ БЛОКОВ

более 40 докладов от 75+ экспертов рынка, 2 панельных дискуссии на актуальные темы

Мир будущего

Что будет влиять на развитие бизнеса в ближайшие годы, как устроена логистика будущего, как привлечь покупателей Generation Z.

Fintech & Blockchain

Fintech будущего. Что нужно знать о криптовалютах сегодня, чтобы не упустить возможность заработать на этом завтра. Новые технологии мобильных платежей.

Технологии быстрой отдачи

Must-have стратегии и технологии присутствия бренда в соцсетях. Чат-боты: доставка, платежи и клиентский сервис. Как продавать с помощью AI. Презентация инновационных продуктов.

E-commerce и государство

Как продавать государству, как работают государственные торги онлайн, как Prozorro открывает новые возможности для Украины.

Cross-border

Обзор существующих операционных решений взаимодействия с зарубежными рынками: E-export. E-import.

Безопасность бизнеса в сети

История Silk Road. Обзор последних изменений в законодательстве и как это может повлиять на рынок e-commerce. Как обезопасить бизнес от «Пети» . К ак бороться с Fraud-атаками. Как подготовиться к Black Friday.

Эффективность бизнеса в сети

Как создать среду, где рождаются инновации. Как управлять финансами в малых бизнесах. Укрпошта – три формата системной интеграции с e-commerce. Кейсы использования AR/VR технологий. In-house VS аутсорсинг

Мультиканальные коммуникации

Эволюция цифровых коммуникаций в электронной коммерции. Мультиканальные триггеры. Cross-device.

E-commerce в новых сферах

Наиболее интересные бизнес-решения из «неклассической» электронной торговли: стройматериалы, медицинские услуги, доставка еды и т.д.

Премьеры на E-Congress 2017

В рамках e-commerce 2017 будет представлена уникальная в своем роде социальная бизнес-сеть — 25h8. 25h8.com — бизнес-промоушн платформа, которая объединила инструменты для торговли, коммуникаций, электронного документооборота и социальную сеть.

Meest Express экономит время, усилия и деньги! На E-Congress 2017 Генеральный директор Компании Владимир Ковальчук презентует инновационный продукт Meest Tochka – сеть пуктов выдачи отправлений в удобных местах для каждого интернет-покупателя.

Мастер-классы

Мастер-класс «Как обеспечить своему бизнесу 30-50% роста в год»

Бизнесу какого масштаба будет целесообразно использовать фулфилмент? Какие потребности бизнеса удовлетворяет склад? Что меняется, если это склад на аутсорс? Сколько стоят услуги фулфилмента? Как рассчитать цену? Как сравнить эффективность своего склада и склада на аутсорс?

Мастер-класс «ТаоВао — универсальный онлайн донор товаров для украинского рынка»

Как пройти регистрацию; как выбрать надежного поставщика; как определиться с товаром и вашей нишей среди всего многообразия ассортимента на Таобао; как оплатить товар и как оперативно доставить его в Украину в руки вашего клиента без необходимости оплаты таможенных пошлин.

Электронная коммерция и традиционная торговля.

Сходства и различия

Электронная коммерция является одной из форм торговли, то есть процесса обмена товаров продавца на деньги покупателя. Поэтому для электронной коммерции характерны основные операции традиционной торговли.

К общим чертам электронной коммерции и традиционной торговли относятся:

знакомление покупателя с достоинствами товара;

демонстрация его внешнего вида;

описание основных достоинств;

консультации по рациональному использованию;

выбор покупателем товара;

оплата выбранного товара;

комплектование и оформление продавцом товара, отпуск товара покупателю;

доставка выбранного товара на дом;

доработка товара для его использования, если это необходимо (сборка, наладка);

послепродажное обслуживание (если предусматривается покупкой).

К отличиям продаж в электронных магазинах от продаж в традиционной торговле относят 10 основных позиций. Эти отличия могут быть классифицированы следующим образом.

1. По способам привлечения покупателей. Способы привлечения покупателей в магазин имеют очень большое значение. В торговле, в ее традиционном понимании, этот процесс может быть охарактеризован четырьмя этапами: привлечение покупателя с помощью рекламы; здесь главным фактором является место, где находиться магазин; воздействие на покупателя хорошим оформлением витрины и входа в магазин; этому этапу отводиться важная роль; привлечение покупателя, уже вошедшего в магазин, внутренним оформлением торгового зала и его удобной организацией; выбор покупателем необходимого ему товара; от того, как просто и быстро он выберет себе товар с помощью продавца в торговом зале, будет зависеть решение покупателя сделать следующие покупки именно в данном магазине или нет. В электронном магазине все перечисленные выше этапы привлечения покупателя организованы по-другому. Электронная витрина и вход в магазин объединены вместе. Вся рекламная информация размещается на витрине электронного магазина. Это краткая и понятная для форма, из которой понятно: что, где и как можно приобрести.

2. По средствам психологического воздействия на покупателей. Продавцы лишены возможности оказывать психологическое воздействие на покупателей в системе электронной торговли. Здесь исключается возможность, например, такого воздействия на покупателя, как демонстрация своего обаяния и респектабельности, привлекательности и приятного тембра голоса.

3. По способам подачи информации о товаре. При обычном торговом процессе знакомство с товаром происходит лично. В электронном магазине такое знакомство происходит путем внимательного изучения покупателем информационного описания и соответствующих характеристик товара.

4. По способам совершения покупок. При обычном торговом процессе приобретение товара покупателем происходит лично. В электронном магазине при покупке товара покупатель проходит регистрацию и оформление заказа через Интернет .

5. По степеням затрат при организации торговли. Организация торговли и обслуживания через электронный магазин делает наличие зданий магазинов, складов и офисов, а также всевозможного торгового оборудования необязательным. Это позволяет сократить затраты на сбыт, рекламу и содержание розничной сети, а продукция может реализоваться дешевле.

6. По простоте посещения магазинов. Посетить десяток электронных магазинов существенно проще, чем объехать такое же количество традиционных магазинов на машине или дозвониться до них в поиске нужного товара.

7. По степени доступности. Любые электронные магазины покупателю практически с любой точки планеты. Он не ограничен в выборе необходимых товаров и услуг во время путешествий и командировок. Такие магазины открыты круглосуточно, в них нет скопления многих покупателей, как в обыкновенных магазинах. Покупатель имеет возможность делать покупки в любое удобное для него время.

8. По качеству обслуживания. В обычном магазине при покупке и для получения более полной информации о товаре приходиться обращаться за консультацией к продавцу. В этом случае выбор товара будет зависеть от продавца и от уровня его компетентности, а также от времени, которое продавец может уделить покупателю. Электронный магазин может предлагать широкий спектр информационной поддержки по всем товарам , покупателю не нужно ждать получения консультации. Однако плохо организованный электронный магазин будет работать так же не эффективно, как и традиционный розничный магазин.

9. По времени выхода на рынок. На создание электронного магазина требуется меньше времени, чем на организацию традиционного магазина. При этом фирма-производитель сама может устанавливать и контролировать цены на свою продукцию.

10. по спектру товаров. В традиционном магазине выбор товаров ограничен, поэтому покупатель часто вынужден долго искать нужный товар в нескольких магазинах. Если нужного покупателю товара нет в одном электронном магазине, то его сразу можно найти в другом или напрямую у производителя.